Selle kuu algul avalikustatud pöördumises, millega on ühinenud mitmed konservatiivsete seisukohtade poolest maailmas tuntud roomakatoliku kirikutegelased, hoiatatakse isikuvabaduste koomale tõmbamise ja kristliku tsivilisatsiooni minema pühkimise eest, kuid samuti „jõleda tehnoloogilise türannia“ kehtestamise ning viimaks maailmavalitsuse realiseerumise eest koroonaviiruse vastu võitlemise ettekäändel. 

- Pandeemiat on kasutatud ettekäändena, et rikkuda kodanike võõrandamatuid õigusi;
- rahvatervis ei tohi pakkuda alibit miljonite inimeste õiguste rikkumisele;
- illiberaalsete meetmete kehtestamine on eelmäng maailmavalitsuse realiseerimisele;
- riigivõimul ei ole mitte ühelgi juhul õigus sekkuda kiriku suveräänsusesse, mis lähtub Jumalast.

„Faktid on osutanud, et Covid-19 epideemia ettekäändel on paljudel juhtudel rikutud kodanike võõrandamatuid õigusi, ning nende põhilisi vabadusi, kaasa arvatud usu-, väljendus- ja liikumisvabaduse praktiseerimine, on ebaproportsionaalselt ja ebaõiglaselt piiratud,“ deklareeritakse kohe alguses.

Pöördumise juhtsalmiks on valitud Jeesuse sõnad: „tõde vabastab teid“ (Jh 8:32).

Allakirjutanute seas on mitmed tuntud konservatiivsed roomakatoliku kirikutegelased, nagu näiteks pöördumise initsiaator, endine Vatikani nuntsius USA-s peapiiskop Carlo Maria Viganò, endine Vatikani usudoktriini kongregatsiooni juht Gerhard Ludwig Müller, endine Hongkongi piiskop kardinal Zen Ze-kiun, endine Riia peapiiskop kardinal Jānis Pujats, lapsena mõnda aega Eestis elanud Astana abipiiskop Athanasius Schneider jt.

„Rahvatervis ei tohi ega saa olla alibiks miljonite inimeste õiguste rikkumisel kogu maailmas, rääkimata sellest, et see võtab avalikult võimult kohustuse tegutseda targalt üldise heaolu nimel,“ leitakse pöördumises. „Paljude autoriteetsete teadlaste ja arstide hääled on kinnituseks, et meedias õhutatud paanika Covid-19 osas on osutunud absoluutselt alusetuks.“

Kontrollimatu maailmavalitsus ja rahvusüleste struktuuride varjatud agenda

Pöördumises hoiatatakse, et vabadusi ja õigusi piiravad meetmed aitavad teostuda maailmavalitsusel, mida rahvad ei suudaks kontrollida:

„Meil on epideemiaga seotud surmajuhtumite ametlike andmete põhjal alust uskuda, et on jõudusid, mis on huvitatud paanika külvamisest maailma elanikkonna hulgas eesmärgiga kehtestada vastuvõetamatuid piiranguid vabadustele, kontrollida inimesi ja jälgida nende liikumist. Nende illiberaalsete meetmete kehtestamine on murettekitav eelmäng maailmavalitsuse realiseerumisele, mis on täiesti kontrolli alt väljas.“

Pöördumises palutakse riigijuhte hoiduda jälgimissüsteemide rakendamisest ning leitakse, et võitlus Covid-19ga ei tohi pakkuda ettekäänet toetamaks rahvusvaheliste organisatsioonide varjatud plaane. Samuti kutsutakse üles mitte karistama kodanikke, kes pole nõus kohustuslike vaktsiinide või isiklike kontaktide jälgimisega.

Samuti kutsutakse pöördumises ajakirjanikke pühenduma korrektse informatsiooni andmisele ja mitte rakendama eriarvamuste esitajate suhtes tsensuuri, nagu praegu sotsiaalmeedias ja meedias aset leiab. „Demokraatlik ja aus debatt on parim vastumürk riukaliku diktatuuri kehtestamise ohule, mis oleks eeldatavasti hullem kui need, mida meie ühiskond on näinud lähiminevikus.“

Kiriku suveräänsus ja autonoomia

Veel on pöördumises rõhutatud kristliku kiriku õigust autonoomiale enesekorralduse, kultuse ja õpetuse valdkonnas. Selle õiguse ja vabaduse on Kirikule andnud Issand Jeesus Kristus.

„Riigil ei ole mitte ühelgi põhjusel õigust sekkuda Kiriku suveräänsusesse,“ toonitatakse avalduses. „Kirikuvõimud ei ole kunagi keeldunud koostööst riigiga, kuid see koostöö ei anna ilmalikele võimudele õigust kehtestada mistahes laadi keelde või piiranguid avalikule jumalateenistusele või preesterlikule teenimisele. Jumala ja usklike õigused on Kiriku kõrgeim seadus, mida ta ei kavatse ega saagi hüljata. Me palume, et piirangud avalike tseremooniate pidamisele kõrvaldataks.“

Viimaks ärgitavad allakirjutanud kristlasi mitte kartma, vaid uskuma Jeesus Kristuse tõotust, et põrgu ei saa kirikust võitu.

„Ärgem laskem end ära hirmutada nende poolt, kes lasevad meil uskuda, et me oleme vähemus: headus on rohkem levinud ja võimsam, kui maailm meil uskuda laseb. Me võitleme nähtamatu vaenlasega, kes püüab kodanikke lõhestada, lahutada lapsed oma vanematest, lapselapsed vanavanematest, usklikud oma karjastest, õpilased õpetajatest ja kliendid teenusepakkujatest. Ärgem laskem viiruse ettekäändel minema pühkida sajandite pikkust kristlikku tsivilisatsiooni ja sisse seada jõledat tehnoloogilist türanniat, kus ilma nime ja näota inimesed võivad otsustada maailma saatuse, sulgedes meid virtuaalsesse reaalsusesse. Kui see on plaan, mida selle maailma võimud tahavad meile peale suruda, siis teadkem, et Jeesus Kristus, Kuningas ja ajaloo Issand, on tõotanud, et „põrgu väravad ei saa sellest võitu“ (Mt 16:18).

Saksa piiskopid distantseerivad end pöördumisest

Mitmed Saksa kirikutegelased on end sellest pöördumisest distantseerinud, seostades seda äärmusluse ja vandenõuteooriatega. Näiteks Rottenburg-Stuttgarti piiskop Gebhard Fürst märkis, et peapiiskop Carlo Maria Viganò ümber koondunud grupis levivad „ohtlikud teooriad“.

Esseni piiskop Franz-Josef Overbeck leiab, et kirik peab populistide ja vandenõuteoreetikute seisukohtadele vastu astuma, sõltumata sellest, kes neid väljendab.

Esseni piiskopkonna üldvikaari monsenjöör Klaus Pfefferi hinnangul aga on kõnealuse pöördumise näol tegemist vandenõuteooriate levitamisega, ilma et esitataks fakte või tõendeid, ning parempopulistliku võitlusliku retoorikaga.

Foto: korrakaitsjad Firenze toomkiriku ees (V. Vihuri, 2018)

Loe pöördumist inglise keeles siit ja saksa keeles siit.