Juudi pärimuse järgi armastasid Psalmi 30 eriti Makkabite aja tagakiusatud juudid. Toona sundis Süüria kuningas Antiookus IV Epifanes juute loobuma oma isade usust. Ohus oli paljude inimeste elu. ...

Ilmutusraamatus kisendab Jumala saadetud ingel suure häälega ning sellele järgneb seitsme pikse kõuemürin (Ilm 10:1–4): «Ma nägin teist võimsat inglit maha tulevat taevast, riietatud pilve, ...

Psalmis otsitakse Jumala enese sõnale tuginedes Tema palet (Ps 27:8): «Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: «Otsige mu palet!» Siis ma otsin, Issand, sinu palet.» Kristlane võib olla ...

Johannese evangeeliumis nimetab Jeesus ennast heaks karjaseks (Jh 10:11–18): «Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ...
Rohkem