Psalm 18 tekst on peaaegu identne 2. Saamueli raamatu 22. peatükiga. Taavet tänab Jumalat kogu abi eest, mida ta oma elus Jumalalt on saanud. Kristlased pidasid paljusid psalme ka ennustusteks ...

Psalmi 17 palvetaja ütleb enda kohta, et ta on laitmatu ning on alati järginud Jumala tahet. Sarnaselt eelneva psalmiga (Ps 16) on kristlikul kirikul olnud lihtne ka siin näha ennustust Jeesusest ...

Kiriku algusest peale on Psalmi 16 kasutatud tunnistusena Kristuse ülestõusmisest. Septuagintas nimetatakse psalmi «Taaveti steelikirjaks» (steelografia) ehk «monumendikirjaks». Hippolytos on ...

Augustinuse tõlgenduse kohaselt on palvetaja selles psalmis ahistuses elav kristlane, kes palub Jumalalt kiusatuses abi. Vastased salmis 5 on kurjad vaimud: «Et mu vaenlane ei ütleks: «Ma sain ...

Psalm 10 on õndsa inimese appihüüd Jumala poole tagakiusu ajal. Ka Athanasios õpetab, et kristlast tuleb juhatada tagakiusamise ajal selle psalmi sõnadega kõnelema. Pärast tagakiusu lõppemist ...

Ateena Areopaagil pidas Paulus kreeka õpetlastele kõne. Ta lõpetas oma jutluse sellega, et ükskord äratab Jumal kõik surnud ning mõistab kõigi inimeste üle kohut (Ap 17:31): «Sest ta on ...

Matteuse evangeeliumis on jäädvustatud sündmus, milles Jeesus viitab psalmi sõnadele (Ps 8:3): «Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma ...
Rohkem