Avaldame katkendi Soome luterliku vaimuliku ja teoloogi Matti Väisäneni raamatust «Ristimise arm», et kinnitada lapseristimise praktika piibellikkust. Sellised tõsiasjad nagu pärispatt, ristimise...

TOIMETUSE VALIK