Eelmises lehenumbris [Eesti Kirik, 25.02.2023] heitis Triin Käpp ühele siinkirjutajatest ette arvamust, justkui oleks Piiblis vastused kõigile küsimustele. Veebiajakirjas Meie Kirik 18. jaanuaril...

TOIMETUSE VALIK