Jumal on tõde ning me teame Pühakirjast, et meie, inimesed, oleme loodud Jumala näo järgi ja Tema sarnaseks. See tähendab, et püüdlemine tõe poole kuulub lahutamatult tõelise inimlikkuse juurde.

TOIMETUSE VALIK