Vatikani usudoktriini dikasteerium kuulutas 4. juulil skismas süüdistatud peapiiskop Carlo Maria Viganò automaatselt ekskommunitseerituks ehk kirikuosadusest välja arvatuks.

«On hästi teada tema avaldused, mis väljendavad keeldumist tunnustada ülemkarjast ja alluda talle, tema keeldumist osadusest talle alluvate kirikuliikmetega ning keeldumist tunnustada Vatikani II kirikukogu legitiimsust ja õpetuslikku autoriteeti,» märgitakse roomakatoliku kiriku õpetuse eest vastutava ametkonna pressiteates.

Selle otsuse muutmine on reserveeritud apostlikule toolile ehk paavstile.

Peapiiskop Viganò on varem tema vastu esitatud süüdistusi kommenteerinud järgmiselt:

«Apostlite järeltulijana väidan, et olen täielikus osaduses Rooma-Katoliku Apostliku Kiriku, Rooma paavsti õpetusametiga ning katkematu õpetusliku, moraalse ja liturgilise traditsiooniga, mida paavstid on ustavalt säilitanud.»

«Ma ütlen lahti, lükkan tagasi ja mõistan hukka Jorge Mario Bergoglio [paavst Franciscuse] skandaalid, eksimused ja ketserlused. Ta näitab üles absoluutselt türanlikku võimukasutust, mis on vastuolus eesmärgiga, mis legitimeerib kiriklikku võimu: see on võim, mis esindab Kristust ja sellisena tuleb kuuletuda üksnes Temale.»