Chișinău kohus mõistis Moldova õigeusukiriku Bălți ja Fălești peapiiskop Marcheli (Mihăescu) süüdi diskrimineerimisele õhutamise eest seksuaalse orientatsiooni alusel ning käskis maksta kahele homoseksuaalile moraalse kahju korvamiseks hüvitist, mis ümberarvestatuna ulatub 1124 USA dollarini.

Nimelt 2022. aastal kõneles peapiiskop Marchel oma pöördumises, et «sodomiidid tahavad meie [Bălți] linnas oma häbiparaadi pidada» ning kutsus üles vastu seisma «häbitule sissetungile, mis tahab marssida läbi meie linna keskuse».

Lisaks nimetas ta homoseksuaale «kadunuiks» ja «patusteks».

Sama aasta novembris kordas peapiiskop Marchel oma seisukohta võrdõiguslikkuse nõukogu ees.

Seejärel esitasid tema peale kaebuse kaks LGBT kogukonna liiget ning esimeses kohtuastmes kandis nende ponnistus vilja.

2021. aastal pani Bălți and Făleşti piiskop Marchel kirikuvande ehk epitiimia alla need ortodoksidest parlamendiliikmed, kes hääletasid Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise poolt. Rahvasaadikud on kiriku osadusest välja arvatud kuni 2022. aasta ülestõusmispühadeni, neid ei võeta enne pihile ega lubata osa saada armulauast.

Moldova õigeusukirik kuulub autonoomse kirikuna Moskva patriarhaati.