Täna algab paastuaeg. Mis aeg see niisugune on? Paastuaeg ehk Kristuse kannatamisaeg on selleks, et me aru saaks: Kristus kannatas just minu pärast, minu tõttu. Mina oma patuga olen põhjustanud Kristusele kannatusi. Sellest on raske aru saada, kui oleme harjunud pidama ennast n-ö headeks inimesteks, kelle juures patt tähendab ehk mõnda pisiviga, mis üldpilti põhimõtteliselt ei muuda.

Kristlikus kirikus on paastuajal mitu eesmärki:

* inimene kahetseb oma pattu ja kiindumust sellesse maailma ning igatseb tagasi pöörduda Jumala tahte täitmisele;
* inimene tunnetab Jumala pühadust ja armastust, mis saab eriliselt nähtavaks Kristuse kannatuses ja ristisurmas;
* inimene püüab kasvada üha vastutustundlikumaks ja õpib jagama enda omast teiste abivajajate heaks.

Paastuaja algusosa teemadeks on patukahetsus, meeleparandus ja võitlus pimedusejõudude vastu. Tagasihoidlikkus söömisharjumustes ja muudes eluviisides võib olla abiks paastuga liituvas vaimulikus võitlemises (vaimulik võitlus tähendab võitlust Jumala tahte teostumise nimel minu elus ehk selle nimel, et Jumala tahe jääks peale minu enda parimale tahtele). Paastuaja tõsidus ja elumõnude piiramine väljendub ka liturgias. Gloria ja Halleluuja jäävad jumalateenistustel ära kogu paastuaja vältel.

Paastuaja kaks viimast nädalat keskenduvad Kristuse kannatustele. Palmipuudepühal asub kogudus jälgima viimaseid sündmusi Õnnistegija elus.

Soovin kõigile õnnistatud paastuaega!