Sihtasutus Eesti Kontsert otsustas tühistada Venemaal esinemas käinud Andres Mustoneni. Maestro ei jätka enam ansambli Hortus Musicus kunstilise juhina.

«Kui see, et inimeselt võetakse osa tema elutööst ja antakse kellegi teise kätte, ei ole tühistamine, siis mis üldse on tühistamine?» küsib Tõnu Lehtsaar.

Siinkirjutaja kui kolme Saaremaa koguduse õpetaja saatis SA Eesti Kontserdi juhatuse liikmele Kertu Orrole järgmise kirja:

«Olen äärmiselt häiritud uudisest, et Teie juhitud asutus lõpetab koostöö ansambli Hortus Musicus kunstilise juhi härra Andres Mustoneniga.

Meil on olnud temaga pikaajaline koostöö Saaremaal Pöide Maarja kirikus, millega oleme väga rahul olnud. Ka selleks suveks oli kavandatud kontsert.

Ma ei kiida heaks kõrgelt hinnatud muusiku härra Mustoneni n-ö poliitilist tühistamist sihtasutuse Eesti Kontsert poolt, millest võis lugeda massiteabekanalites.

See on minu hinnangul inimesele kohta kätte näitav, kiusajalik käitumine, mille suhtes ma rakendan alati täisleppimatust. Mõistagi on selline käitumine vastuolus Kiriku väärtustega.

Sellest tulenevalt annan Teile teada, et minu juhitud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudustes on välistatud igasugune koostöö Eesti Kontserdiga kuni tühistamispoliitika lõppemiseni.

Ma astun samme, et see võiks olla nõnda ka teistes kogudustes. Mul on raske ette kujutada, et kiriku võlvide all saaks hõljuda ülekohtu vaim.

Kui me sellise käitumise suhtes silma kinni pigistaksime, annaksime oma panuse kiusamis- ja tühistamiskultuuri vohamisse ühiskonnas.»

Kutsun käesolevaga üles kõiki kogudusi ja kiriklikke asutusi hoiduma koostööst Eesti Kontserdiga, et mitte õlitada inimeste alandamise ja kiusamise masinavärki ning mitte õnnistada tühistajate mõttelaadi ja käitumismustrit.

Loodetavasti viivad need sammud Eesti Kontserdi meelemuutuse ehk meeleparanduseni.