«Surrexit non est hic.» («Ta on üles tõusnud, teda ei ole siin.») Issanda hauakambrist leitud vana ladinakeelne kiri

«Kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk.» Apostel Paulus, 1Kr 15:12–14

«Tõesti, apostlite julge ja kirglik kuulutus oleks olnud mõeldamatu, kui tunnistajad ei oleks kogenud reaalset, neile väljastpoolt osaks saanud kokkupuudet, midagi täiesti uut ja ennenägematut, nimelt üles tõusnud Kristuse eneseilmutust ja sõnalist kommunikatsiooni. Ainult radikaalselt uut laadi reaalne sündmus võis anda tõuke apostlite kuulutusele, mida pole võimalik seletada kui spekulatsiooni või sisemise müstilise kogemuse tulemust.» Joseph Ratzinger – Benedictus XVI

«Kristuse ülestõusmine – kui seda uskuda – on ainulaadne sündmus inimkonna ajaloos. Seda ei ole võimalik kontrollida ega jäljendada. Nii ei saa keegi täpselt ette kujutada, mida tähendab ülestõusmine üldse.» Fanny de Sivers, literaat

«Kui Kristus on üles tõusnud, pole kõigel muul tähtsust. Kui Kristus ei ole üles tõusnud, pole kõigel muul tähtsust.» Jaroslav Pelikan, teoloog

«Ristilöömine on juba iseenesestki võit, kuid Suurel Reedel on see võit varjatud, samas kui Ülestõusmispüha hommikul ilmub ta avalikult. Kristus tõusis surnuist üles ja oma ülestõusmisega vabastab ta meid ängistusest ja hirmust. Võidule ristil on pitser pandud, armastus on avalikult saanud tugevamaks kui surm. Jumal ise on surnud ja surnuist üles tõusnud ja nõnda ei ole enam surma: isegi surm on täis Jumalat.» Kallistos Ware, õigeusu piiskop

«Kes siis Jeesuse ihulikku ülestõusmist hauast salgavad … ei usu õieti ka Kristusesse, sest Jeesus tegi usu enda ihulikku ülestõusmisse õige usu tunnuseks… Kristus on surma üle täielikult võimu saanud – seega ka ihuliku surma üle. Kui ihu oleks surma jäänud, ei oleks seda võitu olnud ja ei oleks ka meil lootust surnuist ülestõusmiseks.» Harald Põld, kirikuõpetaja