Seksuaalvähemuste aktivist Keio Soomelt käib mööda Tallinna linnavolikogu fraktsioone ja tutvustab ettepanekuid valimisprogrammi, millele otsitakse erakondadelt toetust. LGBT nägemuses peaks Tallinna linn vähemusi kõigiti võimestama ja toetama. Muu hulgas soovitakse vikerkaarevärvilist ülekäigurada igasse linnaosasse, vahendab Postimehe ulaelu rubriik.

LGBT aktivistide soovide nimekirjas on teiste seas järgmised ideed:

– linn peab tagama turvalise keskkonna vähemustele tänavatel ja avalikes asutustes;
– Tallinn kui suurim omavalitsus peab survestama riigikogu kooseluseaduse rakendusaktide või abieluvõrdsuse vastu võtmiseks;
– Tallinnast peab saama vähemuste toetamises suunanäitaja Eestis ja kogu Baltikumis;
– linn peab tunnustama LGBT-sõbralikke ettevõtteid;
– linn peab kaotama dokumentidest sooga seotud küsimused;
– Tallinn peab hakkama kaasa töötama vähemustega seotud võrgustikes ja programmides;
– LGBT inimeste võimestamiseks tuleb läbi viia uuringuid ja koostada strateegiaid ning tegevuskavasid;
– linn koolitab perearstid LGBT+ teemades pädevaks;
– kuna LGBT inimesed kuuluvad vaimse tervise riskirühma, peavad nad saama vajadusel anonüümset tasuta nõustamist.