Siseministri nõunik Vootele Päi kirjutab väljaandes Postimees, et Eesti riigi eesmärk on viia Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikus läbi «usupuhastus» ja lõpetada «pühaduseteotus».

«Selles kontekstis pole Eesti riigi eesmärk lõpetada Moskva Patriarhaadi ülemvõim Eesti õigeusklike üle ususõda, kui, siis usupuhastus,» kirjutab nõunik Päi.

Vootele Päi peab silmas asjaolu, et MPEÕK kogudustes palvetatakse jumalateenistustel patriarh Kirilli eest, nagu näeb ette kirikukord. Nõuniku meelest on see «pühaduseteotus».