Meedia teatel külastas siseminister Lauri Läänemets 23. aprilli hommikul Pühtitsa Jumalaema Uinumise naiskloostrit Kuremäel, et veenda kloostrirahvast end Moskva ja kogu Venemaa patriarhi alluvusest lahti haakima. Siseministri sõnul oleks kõige parem, kui nad teeksid seda vabatahtlikult.

Kuremäe klooster nendib pressiteates, et kui valitsus soovib muuta kloostri kanoonilist kuuluvust, tuleks pöörduda patriarh Kirilli poole ettepanekuga lõpetada kloostri stavropigiaalne staatus. Klooster ise seda muuta ei saa.

Kloostri ülema iguumenja Filareta sõnul oleks see tee kloostri õdede jaoks kanooniliselt legitiimne.

Pühtitsa klooster sai stavropigiaalse staatuse (otsealluvus patriarhile) Moskva ja kogu Venemaa patriarh Aleksius II-lt 1990. aastal.

Eraldi rõhutatakse, et kloostri jaoks on ainukeseks stavropigiaalse staatuse kehtetuks tunnistamise protsessi lubatud tulemuseks Eesti Vabariigi Valitsuse garantii, mis võimaldab kloostril endal valida jurisdiktsiooni ja et klooster ei peaks tundma mitte mingit survet selles küsimuses.

Meedia teatel jätkas siseminister ähvardamist, «et kui nad ise neid otsuseid ei tee, siis riik ühel hetkel peab kohtu kaudu näiteks sundlõpetamist taotlema.»