Paavst Franciscus kiitis 1. juunil heaks katoliku kirikus kehtiva kanoonilise õiguse koodeksi uuendatud versiooni. Muude täienduste hulgas on nüüd koodeksisse kirjutatud range karistus, mis tabab isikut, kes peaks püüdma naisterahvast vaimulikuks ordineerida.

Uuendatud kaanon 1379, § 3, on tõlkes umbes järgmine: «Nii seda, kes püüab naist vaimulikuks ordineerida, kui naist, kes püüab ordinatsiooni vastu võtta, karistatakse ekskommunikatsiooniga latae sententiae, mis on reserveeritud Pühale Toolile; vastutavat vaimulikku võib karistada samuti vaimuliku seisusest tagandamisega.»

Mõiste latae sententiae tähendab, et karistus rikkumise eest on kohene ja jõustub automaatselt, ilma et ükski pädev kiriklik instants peaks selle välja kuulutama.

Väljend «reserveeritud Pühale Toolile» aga tähendab, et kõnealuse teo toime pannud isiku suhtes automaatselt jõustuvat ekskommunikatsiooni saab tühistada vaid paavst.

Ordineerimise all peetakse silmas nii diakoniks, preestriks kui piiskopiks pühitsemist.

Karistuse ekskommunikatsiooni näol naisterahva «ordineerimise» (mis on iseendast nagunii kehtetu) eest nägi juba 2007. aastal ette usudoktriini kongregatsioon, mida toona juhtis kardinal William Levada. Nüüd on see norm lisatud ka kirikuõiguse koodeksisse.

Traditsionalistliku Püha Pius X Preestrite Vennaskonna kodulehel kommenteeritakse kõnealuse «tagurliku» normi sisse lipsamist koodeksisse järgmiselt:

«Vatikanis on põhjust imestada – cum grano salis – kas argentiinlasest paavst, kes on mitmel korral olnud isiklikult seotud naiste edendamisega kirikus, ka tõesti luges muudetud kaanonit enne selle väljakuulutamisele allkirjastamist 1. juunil.»