Aprillikuu viimasel päeval Jõgeval kogunenud Eesti evangeelse-luterliku kiriku kirikukogu võttis vastu ajaloolise otsuse moodustada neli piiskopkonda:

1. Tallinna peapiiskopkond, mida hakkab juhtima peapiiskop, kelle katedraalkirikuks jääb Tallinna Piiskoplik Toomkirik.

2. Põhja-Eesti piiskopkond, kuhu kuuluvad Lääne-Harju praostkond, Ida-Harju praostkond, Järva praostkond ja Viru praostkond. Ka Põhja-Eesti piiskopi katedraalkirik on Tallinna Piiskoplik Toomkirik. 

3. Lõuna-Eesti piiskopkond, mille moodustavad Tartu praostkond, Viljandi praostkond, Võru praostkond ja Valga praostkond. Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskopi katedraalkirik on Viljandi Jaani kirik. 

4. Saare-Lääne piiskopkond, kuhu kuuluvad Saarte praostkond, Lääne praostkond ja Pärnu praostkond ning piiskopi katedraalkirik on Kuressaare Laurentiuse kirik.

Kirikukogu otsus piiskopkondade moodustamise kohta jõustub 1. mail 2024.

Jüripäeval, 23. aprillil, pühitseti Tallinna toomkirikus piiskoppideks Ove Sander, Marko Tiitus ja Anti Toplaan, kellest saab vastavalt Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ja Saare-Lääne piiskop.