Kui läänekristlased tähistasid ülestõusmispüha 31. märtsil, siis idakristlased ehk ortodoksid teevad seda täna. Eestis vajutab pühadele jätkuvalt oma pitseri õigeusklikke rahvaid lõhestav sõda Ukrainas ning riigivõimu kavatsus lõpetada Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku tegevus tema praegusel kujul.

«Palju pattu sünnib meie maailmas just seetõttu, et inimesed unustavad selle igavese elu. Püüdes paremini korraldada oma elu siin maa peal, aga unustades igaviku, on inimesed valmis «parema koha eest päikese all» korraldama konflikte ja sõdu, panema toime igasuguseid kuritegusid ja alatusi, nii meie planeedi mõõtmetes kui ka oma perekonnas,» tõdeb Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni oma paasaläkituses.

«Ja kõik see toimub selle pärast, et inimesed unustavad igaviku. Unustavad selle igavese elu, mille Kristus on meile toonud; unustavad selle rõõmu, mis avaneb meile Kristuse, meie Issanda, ülestõusmise päevast alates,» lisas ta.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse paasaläkistuses on muuhulgas öeldud:

«Mõistkem, et tänane ülestõusmispüha kuulub Jumalale, kelle hiilgus ei tunne õhtut. See on loojumatu päev, mil ülestõusnud Jumala Poeg jõuab oma valgusega meis peituva igavikuni, meie isikulise olemise salasuseni. Selles päevas elamine on elamine armastuses, milleks on Jumal. Me arvasime, et Ta on meist kaugel ja nüüd, mil Ta ennast meile loovutab, haarab Ta meist kinni isegi surma sügavuses. Ta tõmbab meid enda poole ja näitab meile, et meie elu igal hetkel on tähendus ainult siis, kui seda juhib Tema oma armastuses.»