Sotsialistist siseminister Lauri Läänemets teatas neljapäeval kavatsusest teha riigikogule ettepanek kuulutada Moskva patriarhaat terroristlikuks organisatsiooniks, et ta saaks kohtus taotleda Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku lõpetamist.

«Arvestades kogu konteksti ei ole mul siseministrina võimalik midagi muud teha, kui teha ettepanek riigikogule, et nad kuulutaks Moskvas tegutseva patriarhaadi oma tegevuses terroristlikuks ja terrorismi toetavaks ja sellest tulenevalt saaks siseminister minna kohtusse ja teha ettepaneku siin tegutseva kirikuorganisatsiooni tegevuse lõpetamiseks. See ei puuduta kogudusi, see ei tähenda, et kirikud pannakse kinni, aga see tähendab seda, et side Moskvaga saab läbi lõigatud,» ütles Läänemets.

Teisipäeval kinnitas MPEÕK Tartu piiskop Daniel (Lepisk), et Vene Õigeusu Kirik ei ole kiriklikul tasandil vastu võtnud ühtegi niisugust otsust, mis sunniks autonoomset Eesti kirikut neist lahku lööma.

«Astudes konkreetse Kiriku vastu, astub riik teatud osa oma elanike ja kodanike vastu, nende usuvabaduse vastu. Kas meie vastu suunatud viha õhutamine on millegagi õigustatud? Me ei tunne, et oleksime andnud selleks põhjust. Kas just see ei ole julgeoleku riski suurendamine?» ütles piiskop Daniel.