Viini kardinal Christoph Schönborn kutsus Saksamaa katoliku kirikut progressiivses suunas reformida sooviva liikumise Der Synodale Weg (Sinodaalne Tee) tegevuse valguses Saksa piiskoppe üles säilitama kirikuosadust Rooma paavstiga.

Kardinal Schönborni hinnangul ei ole antud juhul kõne all konflikt Saksamaa vs. Rooma, vaid see, kuidas mõistetakse Kirikut.

«Saksa piiskopid peavad endalt tõsiselt küsima, kas nad tahavad tõesti lahti öelda osadusest paavstiga ja paavsti all. Ma ei soovi Saksamaa katoliku kirikule vanakatoliku kiriku saatust,» ütles kardinal Schönborn.

Kardinali sõnul ei saa piiskopid delegeerida oma vastutust ilmikute komiteedele, nagu soovib Sinodaalse Tee liikumine.

Saksamaa katoliku piiskoppide konverents jättis Vatikani nõudmisel ära hääletuse Sinodaalse Tee statuutide üle. Liikumise toetajad kutsusid samas piiskoppe üles Roomat trotsima ja hääletust läbi viima.

Vanakatoliku kirik eraldus roomakatoliku kirikust pärast esimest Vatikani kirikukogu 19. sajandi teisel poolel.

16. sajandil ühines suur osa Saksamaa piirkondadest Martin Lutheri algatatud reformatsiooniliikumisega, mistõttu katkes osadus ja õpetuslik ühtsus Roomaga. Aastatel 1546–1563 toimunud Trento kirikukogu mõistis protestantide taotlused hukka.

Sinodaalse Tee esimene konverents toimus aastal 2020. Liikumise nõudmiste hulgas on naiste ordineerimise heakskiitmine, samasooliste paaride avalik tseremoniaalne õnnistamine, katoliku õpetuse reformimine seoses seksuaalküsimustega, preestrite abielu lubamine, ilmikute osalemine piiskoppide valimises jne.

2023. aasta sügisel teatas Vatikan, et katoliku kirik ei saa muuta ega muuda õpetust seoses naiste ordineerimise lubamatusega ning tauniva suhtumisega homoseksuaalsetesse suhetesse.