Oikumeenilise (Konstantinoopoli) patriarhaadi hierarh peapiiskop Daniel (USA-st) usub, et Ukraina uue kiriku tunnustamine mitmete õigeusukirikute poolt on lähikuude küsimus. Tema hinnangul teevad seda esimeste seas Kreeka ja Rumeenia kirikud.

„Ma arvan, et see võtab aega poolteist kuud. Kreeka ja Rumeenia kirikud on esimeste seas, ja sealt kulgeb see protsess edasi,“ on Konstantinoopoli patriarhaadi esindajana (eksarhina) Ukraina uue kiriku loomisele kaasa aidanud kõrge vaimulik optimistlik.

„Vene Õigeusu Kirik keeldub tunnustamast ja see on arusaadav,“ lisas peapiiskop Daniel.

Konstantinoopol ei karista, vaid püüab mittetunnustajaid veenda

„Serbia, Poola ja Antiookia kirikud on struktuurid, kelle puhul läheb aega, enne kui nad tunnustavad Ukraina Õigeusu Kirikut.“

Poola kiriku puhul usub peapiiskop Daniel, et selle „retoorika muutub ja ta mõistab oma kohta Kristuse Kiriku ja Konstantinoopoli rüpes.“

„Ma ei näe ette suuri probleeme. Arvan, et me leiame vastastikuse mõistmise Serbia ja Antiookia Kirikuga, vajame vaid pisut aega,“ rääkis peapiiskop.

Ta kinnitas, et Konstantinoopol ei kavatse kehtestada mingeid sanktsioone nende kirikute vastu, kes Ukraina Õigeusu Kirikut ei tunnusta. Pigem jätkatakse selgitustööga.

Moskva patriarhaadi positsioon on jätkuvalt see, et Ukraina uue kiriku näol on tegemist skismaatilise ühendusega ning ainus kanooniline õigeusukirik Ukrainas on metropoliit Onufri juhitud Ukraina Õigeusu Kirik, mis on seotud Moskva patriarhaadiga.

Varssavi metropoliit: Konstantinoopol külvab kaost

6. jaanuaril andis Konstantinoopoli patriarh Bartholomeus Istanbulis Ukraina kiriku esindajatele üle iseseisvustomose.

Samuti pöördus oikumeeniline patriarh kõigi iseseisvate õigeusukirikute poole üleskutsega tunnustada Ukraina autokefaalset kirikut.

Praeguse seisuga ei ole peale Konstantinoopoli ükski iseseisev õigeusukirik seda teinud.

Aleksandria patriarh Theodoros II tegi 2018. aasta septembris visiidi Ukrainasse väljendamaks oma toetust metropoliit Onufri juhitud kanoonilisele kirikule. Samuti on ta lubanud teha kõik, mis tema võimuses, et informeerida kohalike õigeusukirikute juhte Ukraina olukorrast.

Antiookia patriarhaat – mis on samuti üks nn vanadest patriarhaatidest Konstantinoopoli, Aleksandria ja Jeruusalemma kõrval – on väljendanud soovi lahendada Ukraina kiriku autokefaalia küsimus kohalike õigeusukirikute juhtide kohtumisel. Samuti on nad hoiatanud rahvusvahelise poliitika tungimise eest kirikuasjadesse.

Poola Õigeusu Kirik on kindlalt toetamas metropoliit Onufrit ja tema juhitud kirikut. Varssavi metropoliit Sawa heitis Konstantinoopolile ette kaose külvamist. Metropoliidi sõnul ei ole küsimus Moskva positsioonide, vaid õigeusukiriku kaanonite toetamises.

Küprose peapiiskop Chrysostomos on keeldunud kohtumast Ukraina uue kiriku metropoliidiga ega soovi teda liturgial meenutada.

Kreeka õigeusukiriku Püha Sinod ei langetanud Ukraina uue kiriku tunnustamise küsimuses otsust, vaid saatis küsimuse piiskoppidekogu (st laiema otsustajate ringi) ette.

Gruusia Õigeusu Kirik on teatanud, et vajab rohkem aega, et küsimusega tutvuda ja otsust langetada.

Surve USA-st ja Iisraelist?

Väidetavalt avaldatakse Jeruusalemma patriarhile Theofilos III-le survet nii USA, Iisraeli kui Konstantinoopoli poolt, et ta astuks samme Ukraina uue kiriku tunnustamise suunal.

Samas toetavat umbes 80 protsenti Jeruusalemma patriarhaadi hierarhidest kanoonilise (st Moskva alluvusega) Ukraina kiriku seisukohti ning mitmed Jeruusalemma kiriku esindajad on teinud sellekohaseid avaldusi.

Fotol: Kiievi Sofia katedraal (Wikimedia Commons)