Püha Vaim on juba aastatuhandeid kõnelenud Pühakirja tõlgendamise, kirikukogude ja usutunnistuste kaudu.

Minu teine väide on, et ELCA [Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas – toim.] on alla vandunud kõnealusele liberaalse protestantismi tõvele. Mis see on? Moodne protestantism on segu ajaloolisest kristlusest ja valgustusaja printsiipidest, viimase ratsionalismist, subjektivismist ja inimkesksusest. Selle taga on uusgnostitsistlik eeldus, et Jumal peitub igas inimeses ning et igaühesse on antud sisemine valgus, mis tuleb vaid üles leida. Tõe valgus ei sära niivõrd Pühakirjast ja kristlikust traditsioonist kui teaduslikust mõtlemisest ja individuaalsest kogemusest. Just see juhtuski Minneapolises [kus ELCA üldkogu otsustas aastal 2009 lubada ametisse gei- ja lesbipastorid – toim.] – mõistusele ja kogemusele apelleerides trambiti Pühakirjal ja traditsioonil, kaunistades seda kohustuslike vagade luterlike loosungite ja klišeedega. Võitis enamus. Ja nad ütlesid, et see oli Vaimu töö, unustades ära, et Püha Vaim on juba aastatuhandeid kõnelenud Pühakirja tõlgendamise, kirikukogude ja usutunnistuste kaudu.

+ + +

Piiskop Mark Hanson kinnitas korduvalt ELCA üldkogule, et luterlaste jaoks seisneb ühtsus ainult ühtsuses Kristuses ning mitte meie «üksmeeles või lahkarvamustes». See on põhimõtte solus Christus väär kasutamine. Kristlik ühtsus seisneb nimelt meie üksmeeles. Sellest kõneleb Nikaia. Sellest kõneleb Augsburgi usutunnistus. Luterlased ei nõustu sektantliku loosungiga: «Mitte usutunnistus, vaid Kristus!» Jah, meie ühtsus on ühtsus Kristuses, kuid Pühakirja ning usutunnistuste ja usutunnistuskirjade järgi väljendavad õigeusklikud kristlased oma ühtsust liturgiliselt ja usutunnistuste kaudu. Kui meil pole neis asjus üksmeelt, siis pole me tegelikult ka üksteisega osaduses.

+ + +

Nagu Erik Petersen on öelnud 19. sajandi Saksa protestantismi kohta, reformatsiooni pärandist on alles vaid tühja pudeli aroom. Jäänud on ohtralt vagatsevat loba, aga – ka Adolf von Harnack oli vaga mees. Kõik vana kiriku ketserid olid vagad mehed.

Carl Braaten (s. 1929) on Ameerika luterlik teoloog ja vaimulik. Ülal esitatud tsitaadid pärinevad tema artiklist «Tühja pudel aroom» ja «Avalik kiri piiskop Mark Hansonile». Rõhutused tekstis pärinevad toimetajalt.