Euroopa Liidu asjaajamistes «õigusriigi põhimõtteid» esikohale seadev ja Euroopa Kohtu ülimuslikkust kaitsev Euroopa Parlament võttis vastu otseselt Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu tegevusse sekkuva resolutsiooni ettepaneku, milles kohtult nõutakse õigust tappa sündimata lapsi.

Mai alguses lekkis Ameerika Ühendriikide Ülemkohtust otsuse mustand, mis näitab, et Kohus on otsustanud tühistada föderaaltasandil sündimata laste tapmist tagava Roe v Wade'i otsuse. Otsusega ei võeta kelleltki sündimata laste tapmise võimalust ära, vaid osariikidele antakse tagasi õigus otsustada, kas midagi sellist lubada või mitte. 

Euroopa Parlament arvab, et USA ülemkohtu otsused on kuidagi nende mängumaa ja üllitas 6. juunil resolutsiooni ettepaneku, mille pikem nimi kõlab: «Euroopa Parlamendi resolutsioon ülemaailmse ohu kohta abordiõigusele ja abordiõiguste võimaliku tühistamise kohta USAs ülemkohtu poolt». 

Suurem osa Euroopa Parlamendi (EP) saadikutest – 364 poolthäält 154 vastu (37 saadikut jättis hääletamata) – arvab, et ohuks pole mitte sündimata laste tapmine, vaid tapmise võmaluste vähendamine.

«Euroopa Parlament mõistab teravalt hukka inimõiguste ja põhiseaduslike õiguste tagasipööramise; nõuab meetmete võtmist, et kaitsta õigust ohutule ja seaduslikule abordile USAs ning nõuab, et USA hoiduks mis tahes tagasiminekust; kutsub USA kõigi tasandite ametiasutusi üles kooskõlas WHO abordi suunistega täielikult dekriminaliseerima juurdepääsu aborditeenustele ja nende teenuste osutamist, tagama oma territooriumil ohutud, seaduslikud, tasuta ja kvaliteetsed seksuaal- ja reproduktiivtervise teenused ning tegema need kõigile naistele ja tütarlastele kergesti kättesaadavaks,» kirjutatakse resolutsiooni ettepanekus (4. punkt).

Ühe resolutsioonikava esitaja, Horvaatia äärmusvasakpolse sotsiaaldemokraadi Predrag Matići sõnul «on Ameerika Ühendriikide [Roe v Wade'i tühistava] otsuse mustand šokeeriv ja õudusunenägu». 

Näidates välja, et resolutsiooni autorid ei saa aru, kuidas toimib USA föderaalne riigisüsteem ja eirates elementaarset võimude lahususe põhimõtet, Euroopa Parlament «ergutab president Joe Bidenit ja tema administratsiooni suurendama oma pingutusi ja jätkama abordiõiguste toetamist, ning nõuab tungivalt, et ta tagaks juurdepääsu ohutule ja seaduslikule abordile […]». (8. punkt) 

Resolutsiooni koostajad muretsevad, et kui ülemkohtu otsus kord ametlikuks saab, siis see «tühistaks otsuse kohtuasjas Roe vs. Wade ja kahjustaks põhiseaduslikke õigusi USAs» (punkt D ja 4.). Ameerika Ühendriikide alusdokumendis pole aga ei kaudselt ega otse puudutatud midagi, mis osutaks üsasisese lapsetapu lubatavusele.

Euroopa Parlament ühtlasi «tungivalt» Ameerika Ühendriikide põhiseaduse muutmist: «Euroopa Parlament nõuab tungivalt, et USA valitsus ja/või muud asjaomased USA ametiasutused tagaksid raseduse lõpetamise õiguse piisava föderaalse, põhiseadusliku ja seadusjärgse kaitse […]» (9. punkt).

Resolutsiooni ettepaneku taga on Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon, kuhu Eestist kuuluvad Sven Mikser ja Marina Kaljurand; Fraktsioon Uuenev Euroopa, kuhu kuuluvad Andrus Ansip ning Yana Toom; lisaks roheliste ja vasakpoolsete fraktsioonid, kuhu Eestist ei kuulu ühtegi saadikut.

Allikas: Objektiiv.