Kes on vaga ja jumalakartlik, kosutagu end sellest kaunist kirkast pühast. Kes on ustav sulane, mingu rõõmuga oma Issanda rõõmudesse.

Kes on end kurnanud paastumisega, võtku nüüd oma teenar. Kes on esimesest tunnist peale töötanud, saagu täna oma õiglane tasu. Kes on tulnud kolmandal tunnil, rõõmustagu tänades. Kes on tulnud kuuendal tunnil, ärgu kahelgu, ta ei pea midagi kaotama. Kes on tulnud pärast üheksandat tundi, astugu ligi ilma kõhkluse ja hirmuta. Kes on tulnud üheteistkümnendal tunnil, ärgu kartku oma hilise tulemise pärast.

Sest Issand on suuremeelne, Ta võtab viimase vastu nagu esimese. Ta laseb üheteistkümnenda tunni töölisel rahusse minna nagu esimese tunni omal. Ta halastab viimase peale ja hoolitseb esimese eest.  Ühele Ta annab, teisele Ta kingib. Ta võtab vastu töö ja tervitab tahet. Ta austab tegu ja kiidab kavatsust. Niisiis minge kõik oma Issanda rõõmusse!

Võtke vastu oma tasu, nii esimesed kui viimased! Rikkad ja vaesed, hõisake üheskoos! Visad ja hooletud, austage seda päeva! Kes on pidanud paastu ja kes seda vältinud, rõõmustagu täna! Laud on kaetud, astuge ligi kõik ja laske hea maitsta! Nuumvasikas on valmis, keegi ärgu mingu ära näljasena. Igaüks kosutagu end usu võõruspeol. Igaüks nautigu Tema helduse rikkust.

Ärgu ükski kaevaku oma vaesust, sest Riik on ilmunud kõigile. Ärgu keegi nutku oma süüd, sest hauast särab andestus. Ükski ärgu kartku surma, sest Lunastaja surm on meid vabastanud. Ta on hävitanud surma, mis Teda ümbritses. Ta on viinud vangi põrgu, millesse Ta alla läks. Ta ajas vihale selle, kellele Ta andis maitsta oma liha.

Jesaja kuulutab ja ütleb: «Põrgu oli vapustatud Sinu nägemisest. Ta oli vapustatud, sest ta sai pilkeks. Ta oli vapustatud, sest ta pidi saama hävitatud. Ta oli vapustatud, sest ta oli võidetud. Ta oli vapustatud, sest ta aheldati.»

Põrgu võttis ihu, aga kohtas Jumalat. Ta võttis maa, aga leidis taeva. Ta võttis nähtava ja langes nähtamatu läbi.

Oo surm, kus on sinu astel? Oo põrguhaud, kus on sinu võit? Kristus on üles tõusnud ja sina oled kukutatud. Kristus on üles tõusnud ja deemonid on langenud. Kristus on üles tõusnud ja inglid ilutsevad. Kristus on üles tõusnud ja elu on Võitja. Kristus on üles tõusnud ja hauad on tühjad.

Sest Kristus on saanud esimeseks magamaläinutest, kuna Ta on surnuist üles tõusnud. Temale olgu kiitus ja au igavesest ajast igavesti Aamen.

Konstantinoopoli ülempiiskop ja oikumeeniline õpetaja püha Johannes Kuldsuu (354–407)