Roomakatoliku kiriku Eesti apostelliku administratuuri teatel pühendab paavst Franciscus 25. märtsil 2022, Issandakuulutamise suurpühal ehk paastumaarjapäeval, Venemaa ja Ukraina Neitsi Maarja pärispatuta südamele. Pühendamine toimub pihiliturgia ajal Vatikani Püha Peetruse basiilikas. 

«Iga pühendamine tähendab kindlat veendumust, et Jumal on tegev konkreetses pühendamise aktis. Jumal annab pühendumise kaudu osa oma pühadusest meile. Kui võetakse vastu otsus, et paavst pühendab mõne riigi või rahva Jumalale (nt Jeesuse Pühimale Südamele), tähendab see, et Jumal tegutseb paavsti kaudu, kes usaldab palves Püha Vaimu läbi mõne riigi või rahva Jumalale, andes nad Tema täieliku hoole alla,» selgitab Eesti apostellik administratuur, lisades:

«Neitsi Maarja ei ole Lunastaja, ent on olnud Jumala tahe, et Jeesuse ema Maarja, kes on täielikus ühenduses oma Pojaga ning kes on kõigi ustavate hoidjaks ja täiuslikuks eeskujuks kogu Kirikule, jagab inimestele Jumala poolt saadetud Püha Vaimu sõnumeid. Igal kristlasel on teatud tingimuste täitmisel võimalik end täielikult pühendada Neitsi Maarjale. Samuti on võimalik pühendada Neitsi Maarjale rahvaid ja riike.»

Neitsi Maarja palve Fátimas

Katoliku kiriku kinnitusel leidis 13. juulil 1917 Portugalis Fátimas aset Jumalaema ilmumine karjuslastele. Muude sõnumite hulgas palus Maarja Venemaa pühendamist oma pärispatuta südamele, öeldes, et kui seda ei tehta, levivad Venemaa poolt tehtud vead kogu maailmas ning sünnivad sõjad ja kasvab inimeste tagakiusamine.

Üks tollastest lastest, Lúcia dos Santos (1907–2005), väitis, et 1929. aastal kordas Jumalaema oma palvet Venemaa pühendamise kohta.

Pärast ilmumisi Fátimas ongi toimunud erinevad Maarja pärispatuta südamele pühendamise aktid. Paavst Pius XII pühendas 31. oktoobril 1942 kogu maailma Maarja pärispatuta südamele. 7. juulil 1952 pühendas ta Venemaa rahvad Neitsi Maarja pärispatuta südamele apostellikus kirjas Sacro verente anno: «Nii nagu mõned aastad tagasi pühendasime kogu maailma Jumalaema Pärispatuta Südamele, nii pühendame nüüd kõige erilisemal viisil kõik Venemaa rahvad samuti Maarja Pärispatuta Südamele.»

21. novembril 1964, Vatikani II kirikukogu ajal, uuendas paavst Paulus VI Venemaa pühendamise Maarja pärispatuta südamele. Taas kord pühendas Venemaa Neitsi Maarja pärispatuta südamele paavst Johannes Paulus II 25. märtsil 1984, et riik saaks erilist Jumalaema armu ja kaoks kommunistlik režiim.

Ukraina ja Venemaa pühendamine Neitsi Maarja pärispatuta südamele

Tänavu 25. märtsil toimuva pühendamise algatasid Ukraina roomakatoliku kiriku piiskopid. Paastukuu algul palusid piiskopid paavst Franciscusel pühendada Ukraina ja Venemaa Neitsi Maarja Pärispatuta Südamele. Paavstile saadetud ametlikus kirjas on öeldud: «Me kirjutame meie rahva jaoks mõõtmatu valu ja kohutava katsumuse tunnil. Palume alandlikult Teie Pühadusel läbi viia Ukraina ja Venemaa pühendamise akt Neitsi Maarja Pärispatuta Südamele, nagu seda kunagi palus Fátima Püha Neitsi.»

Katoliiklased loodavad, et Maarja pärispatuta süda saab peatada selle pühendamise kaudu sõja Ukrainas. Ukraina katoliku piiskopid on alustanud üheksapäevast noveenipalvust, et valmistuda selleks eriliseks pühendumiseks ning kutsuvad nendega ühinema kõiki hea tahtega inimesi.

Allikas: Eesti apostellik administratuur