Soome õigeusukogudustes peetakse juunis ja juulis koguduseliikmetele jumalateenistusi üksnes välitingimustes. Kuigi alates 1. juunist leevenesid riigivõimu poolt kogunemistele seatud piirangud, on õigeusu piiskopkondades otsustatud pühakodasid teenistusteks veel mitte avada.

Ühe põhjusena tuuakse esile vajadus hoolida inimelust ja ligimese tervisest.

Veel üheks põhjuseks on see, et enamik ortodoksi kirikuhooneid Soomes on nii väikesed, et kehtivaid piiranguid järgides saaks teenistusel viibida vaid väike hulk inimesi.

Nimelt tuleb kirikus hoida teistega vähemalt kahemeetrist vahet ning maksimaalselt tohib teenistusel viibida 50 inimest.

Alates 17. märtsist on jumalateenistusi peetud kinniste uste taga, koguduseliikmed said neist osa vaid ilmavõrgu vahendusel.

Soome õigeusu kirikul on kolm piiskopkonda ja umbes 59 000 liiget.