13.–17. mail toimub Turus Soome evangeelse-luterliku kiriku kirikukogu istungjärk. Muuhulgas on selle päevakorras piiskoppide konverentsi ettepanek tunnustada kiriklikult homoseksuaalset «abielu» lisaks senisele kiriku õpetuse kohasele arusaamale abielust kui mehe ja naise liidust.

Soome kiriku vaimulike liit (Suomen kirkon pappisliitto) ja Soome kantorite ja organistide liit (Suomen Kanttori-urkuriliitto) korraldas aprilli lõpus hulgas nädal aega kestnud veebiküsitluse, milles päriti oma liikmete arvamust kahe paralleelse abielukäsituse kohta. Küsitlusele vastas kokku 980 vaimulikku ja organisti ehk 37 protsenti liitude liikmeskonnast.

Samasooliste paaride laulatamisse suhtus positiivselt või väga positiivselt 65 protsenti vaimulikest (vastajaid 734) ning 41 protsenti kantoritest (vastajaid 246). Samas vastu või väga vastu taolisele talitusele oli 56 protsenti kantoritest ning 29 protsenti vaimulikest. Teisalt suhtuti positiivsemalt samasooliste ilmalikult sõlmitud «abielu» kiriklikku õnnistamisse, poolt oli 70 protsenti vaimulikest ja 46 protsenti kantoritest, vastu aga 24 protsenti vaimulikest ning 45 protsenti kantoritest.

Ehkki samasooliste paaride «laulatamine» ei ole Soome kirikukorra järgi lubatud, märkis 7 protsenti vaimulikest, et on taolise talituse toimetanud, 11 protsenti kantoritest on töötanud taolisel talitusel.

Vaimulike enamus ehk 69 protsenti leiab, et kirik peaks laulatama kõiki paare, kantoritest on sellel seisukohal 43 protsenti. Piiskoppide konverentsi ettepanekut kahest võrdsena käsitletavast abielukäsitusest toetab 13 protsenti kantoritest ning 10 protsenti vaimulikest.

Piiskoppide ettepaneku heakskiitmise puhul soovib 20 protsenti kantoritest ja 7 protsenti vaimulikust kindlasti ametist lahkuda. 11 protsenti kantoritest ja 6 protsenti vaimulikest astuks ühtlasi kiriku liikmeskonnast välja.

Pikemalt loe portaali Seurakuntalainen uudisest.