9. veebruaril kiitis Inglismaa Kiriku kirikukogu heaks homopaaride õnnistamise. Sellele sammule vastas konservatiivsete anglikaanikirikute üleilmne ühendus GAFCON (Global Anglican Future Conference), millele pandi alus 2008. aastal Jeruusalemma deklaratsiooniga ning mis enda sõnul esindab suuremat osa kogu maailma anglikaanidest.

Tervitus Jumala, meie Isa, ja Tema Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel!

Olge õnnistatud, kes te näete Jeesuse Kristuse evangeeliumi kaudu Issanda ilu ja Tema määratut tõde ja armu. Apostel Paulus kirjutab nii kõnekalt: «Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: «Aga õige jääb usust elama.»» (Rm 1:16–17).

Inglismaa Kiriku kirikukogu poolt täna [9. veebruaril – toim] vastu võetud otsus ja antud selgitused näitavad selgelt, et Inglismaa Kirik astub samm-sammult selle poole, et täielikult aktsepteerida homoseksuaalsust osana Inglise Kiriku elust ja praktikast. Mõnede jaoks meist, kes me lootsime, et kirik jääb oma erilise identiteediga eemale neist, kes ei usu Pühakirja õpetust, on see lootus kahanemas.

Oleme selle läbi teinud koos teiste läänemaailma anglikaani kirikuprovintsidega, mis on «pühadele kord antud usus» (Jd 3) kõikuma löönud ja eitavad nüüd otseselt piibliantropoloogilist õpetust soolise identiteedi ja moraalse käitumise kohta. Ilmaliku meedia ja ühiskonna esindajad väidavad, et tegemist on küsimusega õiglusest, kuid Jumala õiglus ei saa kunagi olla vastuolus Tema õigusega ja me teame, et need muutused ründavad Pühakirja autoriteedi tuuma. Kas Pühakiri on läbi sajandite kõnelenud inimese seksuaalsuse teemal selgesti? Jah, on. Enamik anglikaane kogu maailmas on jõudnud samale järeldusele. Ja ometi on Inglismaa Kirik andnud nüüd loa pattu õnnistada ja kuulutab, et patt ei ole enam patt. Alates 1998. aasta Lambethi konverentsist (ja selle ülekaalukast toetusest resolutsioonile I:10) ja pärast Kuala Lumpuri avaldust 1997. aastal kuni Dar Es Salaamini 2007. aastal, 2008. aasta GAFCONi konverentsi Jeruusalemma deklaratsioonini, Nairobi kommünikeeni teisel GAFCONi konverentsil 2013 ning GAFCONI kolmanda konverentsi (2018) «Kirjani kirikutele» oleme jäänud resoluutseks, kuulutades kristliku tunnistuse tõde kiriku praktika ja eetika küsimustes ja kutsudes anglikaani osaduskonda meelt parandama ning pöörduma tagasi Pühakirja õpetuse ja kiriku ajaloolise õpetuse juurde.

See Inglismaa Kiriku otsus seab kahtluse alla kogu maailma anglikaani kirikuprovintside suhted Inglismaa Kirikuga ning Canterbury peapiiskopi senise positsiooni [anglikaani üleilmse osaduskonna juhina – toim]. GAFCONi kirikuprovintside ja lõunapoolkera kirikuprovintside kiriklik osadus [USA] Episkopaalse Kiriku, Kanada Anglikaani Kiriku, Brasiilia Episkopaalse Kiriku, Šoti Episkopaalse Kiriku [kellega EELK on osaduses Porvoo lepingu alusel – toim], Aotearoa, Uus-Meremaa ja Polüneesia Anglikaani Kiriku ning Walesi Kirikuga [kellega EELK on osaduses Porvoo lepingu alusel – toim] on juba kahjustatud. Nüüd peame tegema otsuse Inglismaa Kiriku kohta. [EELK on Inglismaa Kirikuga täielikus osaduses Porvoo lepingu alusel – toim.]

Canterbury peapiiskop on tühjaks teinud oma ameti usaldusväärsuse ja rikkunud ametivandes antud tõotust «heita välja ja tõrjuda kirikust kõik ekslikud ja võõrad õpetused, mis on vastuolus Jumala Sõnaga», pooldades seda muutust Inglismaa Kirikus. Ta käristab puruks viimasegi anglikaani osaduskonda koos hoidva hapra kanga. Inglismaa priimasel kui «esimesel võrdsete seas» on aeg loobuda oma positsioonist anglikaani osaduskonna juhina. Anglikaani osaduskonna esikarjastel on nüüd aeg valida omaenda «esimene võrdsete seas», selle asemel, et meie juhi nimetab ametisse ainult ühe riigi ilmalik valitsus. Me ei ole enam Suurbritannia kolooniad.

Aastal 2017 andsid GAFCONi kirikute esikarjased (kes esindavad rohkem kui 60 miljonit anglikaani üle maailma) loa alustada Inglismaal uue missiooniga, kuna paljudes Inglismaa Kiriku piiskopkondades oli juba ette tulnud Piiblist lahknevaid praktikaid. Paljud usule ustavad anglikaanid ei saanud enam teenida piiskoppide alluvuses, kes olid kõrvale kaldunud Pühakirja õpetusest. Me pühitsesime Andy Linesi selle esimeseks misjonipiiskopiks ja oleme sellest ajast peale moodustanud Euroopa Anglikaani Võrgustiku. Eelmisel aastal seadsid GAFCONi priimased ametisse piiskop Lee McMunni, Tim Daviese ja Ian Fergusoni, et aidata kaasa kasvavale tööle Ühendkuningriigis. Stuart Bell seatakse ametisse märtsis. Me usume, et Issand laseb Suurbritannia ustavate kristlaste jaoks üles ehitada piibelliku alternatiivi.

Paljud Inglismaa Kirikus on Piibli õpetust toetades pidanud usukindlaid ja julgeid kõnesid. Täname Jumalat nende eest, tunnustame nende ustavust evangeeliumile ning kinnitame meie jätkuvat osadust nendega ja toetust neile. Need, kes tunnevad end praegusel ajal üksikuna ja haavatavana, võivad loota oma vendade ja õdede innukatele palvetele üle kogu maailma. Te ei ole üksi. Ja te ei pea seda üksi taluma. Issand juhatab teid, kui austate Teda ja püüate järgida Tema tahet.

Aprillis võõrustavad GAFCONi esikarjased Ruandas Kigalis rohkem kui 1100 osalejaga GAFCONi IV konverentsi. Koostöös Global South Fellowship of Anglicans'iga (GSFA) on meil nendes küsimustes rohkem öelda ja teha. Palun tulge kohale ja me teeme teile laua taga ruumi.

GAFCONi priimaste nimel,

Kristuses

Peapiiskop dr Foley Beach,
GAFCONI priimaste nõukogu esimees

Toimetuselt. EELK kirikukogu võttis 2009. aastal vastu avalduse, milles öeldakse samasooliste paaride kirikliku õnnistamise või laulatamise kohta: «Kui üks kirik taolise tegevuse ametlikult heaks kiidab, avaldub selles selge erinevus kristliku usu ja kiriku õpetuse mõistmises, mis takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel.»