Süüdistuse esitamine rahvasaadik Päivi Räsänenile ja Misjonipiiskopkonna piiskop-elekt Juhana Pohjolale selle eest, et nad on väljendanud Piibli õpetust abielust ja seksuaalsuhetest, on esile kutsunud kriitikat – vaenukõne paragrahv on Soome peaprokuröri initsiatiivil suunatud kristlikule õpetusele. Vahendame mõned reaktsioonid portaalist Seurakuntalainen.fi.

Soome Teoloogilise Instituudi peasekretär ja väljaande Perusta peatoimetaja Santeri Marjokorpi leiab, et Räsäneni kaasus puudutab ka teisi kristlasi ja kirikuid, kes õpetavad traditsioonilist seksuaalmoraali:

«Räsäneni puhul saab öelda, et tema tõlgendus Piiblist on vale või et Piiblit ei tohiks nii kasutada, nagu tema seda teeb. See ei tee siiski olematuks tõsiasja, et Räsäneni piiblitõlgendus on paljude kirikute ametlik õpetus. Kui kõnealune piiblitõlgendus ära keelatakse, keelatakse nendel kirikutel õpetada oma õpetust. See oleks kahtlemata enneolematu usuvabaduse piiramine. Seda ei muuda kuidagi ka see, et kui te ei nõustu sellise piiblitõlgendusega.

Seetõttu on tegemist väga tõsise usuvabaduse küsimusega. Kui Päivi Räsänen süüdi mõistetakse, piirab see paratamatult usuvabadust ja inimeste põhiõigusi. Veelgi murettekitavam on asjaolu, et lisaks Räsänenile on süüdistatava pingil puhtalt usutegelane ehk Juhana Pohjola Lutheri ühingust, kelle tegevusel pole samasugust poliitilist mõõdet kui Räsänenil.

Kui Pohjola mõistetakse koos Räsäneniga süüdi, tõuseb küsimus, kas ükski traditsioonilisele kristlikule seksuaalmoraalile pühendunud kirik saab enam oma õpetuse kohaselt avalikult õpetada. Lõppkokkuvõttes peab kohus otsustama selle üle, kas on riigi pädevuses ütelda, mis saab usu kohaselt olla patt ja mis mitte. See on Soome kontekstis enneolematu.»

Pastor Lasse Pesu juhib tähelepanu veidrale kohale prokuratuuri pressiteates:

«Prokuratuuri pressiteates on kirjas: «Pealegi ei ole Räsäneni arvates homoseksuaalid Jumala loodud nagu heteroseksuaalid.» Pidage?!? See väide kõlab täiesti absurdselt. Raske uskuda, et Räsänen on midagi sellist öelnud. Kui väide vastab tõele, lükkaks Räsänen tagasi kristliku arusaama loomisest, mille kohaselt on kõik loodu Jumala loomistöö tulemus, ja paigutaks inimesed kahte eri kategooriasse: ühed on loonud Jumal ja teised mitte.

Otsustasin kontrollida algallikat ja kuulasin pressiteates mainitud kohta raadiosaates. Seda lauset ei ole Räsänen kusagil öelnud. Niisamuti ei anna ta mõista, et homoseksuaalidel puudub inimväärikus. Ta ei väida isegi seda, et kristluses on kõige olulisem teema seksuaalne sättumus.

Segane lugu. Võib-olla on sõnum selle käigus muutunud. Igaüks, kes on lapsena mänginud katkist telefoni, tunneb selle nähtuse ära. Kõrva sosistatud lause muutub ühelt mängijalt teisele edasi kandudes. Kuid antud juhul pole see mäng, mida lapsed mängivad, vaid prokuratuuri pressiteade. Ja see muudab olukorra veelgi segasemaks.

Mida Räsänen algselt ütles? Kui Stiller [saatejuht] viib jutu seksuaalmoraalile ja uurib Räsäneni positsiooni homoseksuaalsuse kohta, ütleb too järgmist: «Algselt ei loonud Jumal inimest homoseksuaalseks. Ta lõi inimese heteroseksuaaliks. Ta lõi mehe ja naise. Ja seadis abielu nende kahe vahele. Ja ilmselgelt on see vastuolus Jumala tahtega ja patt olla teistsugustes seksuaalsuhetes.»

Niisiis ei esita Räsänen midagi uut ja radikaalset. Ta viitab piibellikule loomisteoloogiale ja annab mõista, et seksuaalsus on Jumala kingitus. Kuid pattulangemine puudutab ka seda inimeseksolemise aspekti. Seetõttu leiab Räsänen, et homoseksuaalne eluviisi on vastuolus loomiskorraga. Ja teisest küljest, kuigi inimese patusus seab ta Jumala viha alla, ei võta see temalt loomisel omandatud väärtust. Siit saab mõistetavaks ka see, miks Jumal tõi ohvriks oma ainsa Poja.

Minu arvates on väga kahetsusväärne, et pressiteatesse on lipsanud viga. Ma eeldaksin, et prokuratuur kontrollib fakte enne nende avalikustamist mitu korda. See oleks aus ja õiglane eriti süüdistatava suhtes. Nüüd väidetakse Räsänen olevat öelnud midagi, mida ta pole öelnud. Isegi kui süüdistus lükatakse kohtus tagasi, on kahju juba tehtud.»

Vaata ka Juhana Pohjola ja Päivi Räsäneni intervjuud (soome keeles).