Abielu- ja perekonnamoraali üle peetavates aruteludes on sõnavabadus üha ahtam. Näiteks parlamendiliikme Päivi Räsäneni Piiblil põhinevate seisukohavõttude asjus abielukäsitusest ja homoseksuaalsusest on algatatud juba neli eeluurimist. Ehkki kriminaalpolitsei komissarid Markku Silen ja Teemu Jokinen leidsid oma põhjalikule ja asjatundlikule analüüsile tuginedes, et kuriteo koosseis puudub, otsustas Soome peaprokurör kõigil neljal juhul alustada eeluurimist.

Räsäneni ebaõiglane kohtlemine

Räsäneni ebaõiglane kohtlemine ilmnes selles, et peaprokurör algatas eeluurimise MTV saate «Öömajaline Maria Veitola» põhjal, viidates mõtteavaldustele, mida Räsänen saates ei väljendanud.

Alusetu eeluurimise avalikuks tulemisega on üha suurem hulk avaliku elu tegelasi hakanud Räsäneni sõnavabadust kaitsma. Näiteks peatoimetaja Pekka Mervola kirjutas ajalehe Keskisuomalainen [Kesk-Soome mõjukas ajaleht – toim.] juhtkirjas: «Peaprokuröri otsus alustada ametlikku uurimist Räsäneni vastu on savijalgadel. … [T]a reageeris kuulujuttudele. Eeluurimine stigmatiseerib inimese. See on võimuorgani jõuline samm ning teeb inimese juba ette kahtlustatavaks.»

Räsäneni abielukäsituse põhjendused

Mitmed Räsäneni sõnavabaduse kaitsjad ei jaga siiski tema arusaama abielust. Näiteks Sanna Ukkola kaitses nutikalt Räsäneni sõnavabadust ning nimetas tema kohtlemist «jahmatavaks farsiks». Siiski ütles ta, et «vihkab» Räsäneni piiblipõhiseid seisukohavõtte homoseksuaalsusest.

Pidades Räsäneni väljendusi «julmadeks, mõistetamatuteks ja ebavajalikeks» Ukkola siiski eksib. Räsänen kaitseb vabadust ja inimõigusi, tuginedes järgnevatele põhjendustele:

(1) Isa-ema-lapse kolmiksidet toetav abieluinstitutsioon on vaba ühiskonna eeldus. Ilma tugeva tuumperekonnata on riigil võimalus juba esimestest eluaastatest alates kujundada lapsi oma eesmärkidele vastavaks. See ohustab demokraatiat.

(2) Räsänen on vastu samasooliste liitude tunnistamisele abieluna, sest sellega välistatakse seadustes lapse õigus korraga nii isale kui emale.

(3) Kaitstes laste õigusi kaitseme me ka homoseksuaale – nemadki vajavad lapsena isa ja ema.

(4) Homoseksuaalsete inimeste inimväärikus ei rajane mitte nende eluviisi kriitika välistamisele, vaid sellele, et nad on loodud jumalanäolisena. Vabas ühiskonnas ei ole mitte kellelgi õigust nõuda oma eluviisi kaitsmist kriitika eest, sest see takistaks ühiskonna arengut ning asjakohase kasvatuse ja informatsiooni andmist.

Perekond ja usuühendused on vaba ühiskonna vundament

Miks tahab võimujanune eliit keelata kristlusele rajanevate tuumperekonna väärtuste kaitsmise? Kanada juuraprofessor F. C. DeCoste vastab sellele: «Usk ja perekond on vaba ühiskonna keskmes. Usk ja perekond on kõige tõhusam takistus riigi kalduvusele imperialistlikult laieneda ja kasvatada despootlikult oma võimu.»

Usul ja perekonnal on taoline roll, sest nad on oma olemuse ja positsiooni poolest «kõige kaugemal poliitika vaimsusest.» Just sellepärast kujundatakse perekonnas ja usuühendustes isiksusi, kelle olemasolu teeb vaba ühiskonna võimalikuks.

DeCoste järgi eeldab vaba ühiskond kodanikke, kes tunnevad end riigivõimust sõltumatutena ning kes «taotlevad oma elu vaimseid ja materiaalseid sihte» pigem perekonna ja usuühenduse taoliste «eraellu kuuluvate institutsioonide, mitte riigi kaudu.»

Kas Räsäneni juhtumist saab pretsedent?

Kui Räsänen mõistetakse homoseksuaalsust puudutavate sõnavõttude pärast süüdi, luuakse sellega pretsedent, millega võidakse kogu Euroopa Liidu territooriumil tõkestada Piiblil põhineva tuumperekonna väärtuste eest seismine. Homoseksuaalsuse normaliseerimine ning kristluse mõju piiramine on eelduseks tuumperekonda kaitsvate ühiskondlike normide õõnestamisele.

Tõlkinud Illimar Toomet

Kirjandust

Farrow, Douglas (2007). Nation of Bastards: Essays on the End of Marriage. BPS Books.

Puolimatka, Tapio (2020). Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma.