Eesti Vabariigis kehtima hakanud eriolukorra tõttu ei ole avalike jumalateenistuste pidamine lubatud ning üheski kirikus ei saa kindel olla, et eesseisvaid pühi saab tavapäraselt tähistada, tõdeb EELK peapiiskop Urmas Viilma pöördumises vaimulike ja koguduste poole.

„Kuna mõne nädala pärast saabuvad pühad, loodavad kõik kirikud, et sellega seoses on võimalik erijuhistest lähtuvalt neid tähistada. Kas see ka õnnestub, ei ole hetkel kindel. Praegu ei saa olla keegi üheski kirikus kindel, et pühi saab tavapärasel kombel tähistada. Kehtiv olukord on aga kehtestatud Eesti Vabariigi seaduse alusel ja kuulub tingimusteta järgimisele. Erandeid saab teha vaid eriolukorra väljakuulutanud Vabariigi Valitsus,“ seisab peapiiskopi kirjas.

„Lõpetan piiskop Joel Luhametsa palvemõttega, mille ta saatis kirikuvalitsuse liikmetele: Palvetame, et Jumal ka seda ootamatut, ohtlikku ja keerukat olukorda kasutaks meie hingede õnnistuseks. Et lõpuks võiks Joosepi kombel öelda: aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud – hoida palju rahvast elus,“ kirjutab peapiiskop Viilma.

Rahvastikuminister Riina Solman kohtus reedel Eesti Kirikute Nõukogu juhatusega, et arutada riiklikust eriolukorrast tulenevaid nõudeid ja piiranguid. Kirikute nõukogu juhatus võttis üksmeelselt vastu juhised kogudustele eriolukorras käitumiseks (vaata siit).

Kuna inimeste kogunemiste keelamise eesmärgiks on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, siis laienevad piirangud ka jumalateenistustele ja  teistele sarnastele kogunemistele, öeldakse juhistes.

Sellest tulenevalt kiitis EELK konsistoorium 13. märtsil heaks uued korraldused.

EELK Konsistooriumi korraldused kogudustele seoses koroonaviiruse haigusega COVID-19

1. Võtta teadmiseks, et kuna inimeste avalike kogunemiste keelamise eesmärgiks seoses Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, laienevad samad piirangud ka jumalateenistustele ja teistele sarnastele kogunemistele. Sellega seoses tuleb kõik avalikud jumalateenistused, kirikukontserdid ja muud inimeste kogunemised kuni uute juhisteni või eriolukorra lõpuni lükata edasi või ära jätta.

2. Kogudustes jagada informatsiooni kristlikest raadiokanalitest (Pereraadio ja Raadio 7) ja koguduste internetilehekülgedest, kus eelnevalt salvestatud või ilma koguduse osaluseta toimuvaid jumalateenistusi üle kantakse.

3. Soovitav on hoida kirikud ning muud palve-ja pühakojad avatud, et inimesed saaksid viibida palves, süüdata küünlaid ja kindlaksmääratud kellaaegadel kõneleda vaimulikuga. Soovitav on hoida kirikud avatuna ka ajal, mil tavapäraselt on toimunud jumalateenistus.

4. Kinnitada inimestele, et neil säilib usuvabadusest lähtuvalt usutalitustel osalemise, pihi ja armulaua vastuvõtmise õigus, mille soovist saab anda koguduse õpetajale teada. Koguduse õpetajal korraldada armulaua jagamine oblaadi veini sisse kastmisega ja inimesele otse keelele asetamisega. Rangelt jälgida, et armulauariistad ja jagaja käed oleks eelnevalt puhtad, vajadusel desinfitseeritud. Kõik usutalitused tuleb korraldada selliselt, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele.

5. Kõikides kogudustes suhtuda kõrgendatud tähelepanuga sanitaar- ja hügieeninõuete täitmisse. Eriti puudutab see kirikusse või mõnda teise koguduse avalikku ruumi saabuvate või seal viibivate inimeste kätepesu või desinfitseerimise võimalusi. Samuti tuleb hoolitseda regulaarselt, vajadusel mitu korda päevas selle eest, et kõik kohad ja pinnad, mida inimesed sageli puudutavad, või esemed, millega inimesed vahetult kokku puutuvad oleks puhtad ja vajadusel desinfitseeritud. Kõigil peab olema kirikus turvaline.

6. Paluda inimestel, kes tunnevad, et on haigestunud, mitte liikuda inimeste hulgas ega tulla ka kirikusse.

7. Kogudustes, kus on suutlikkus olla kohalikule omavalitsusele koostööpartneriks, anda vaimulikel kohalikule omavalitsusele teada, et ollakse valmis oma abi pakkumiseks näiteks kodusel ravil viibivatele haigetele toidu koju viimisel või muu füüsilise või hingehoidliku abi osutamisel.

8. Jätkuvalt palvetada kõikidel jumalateenistustel ja palvustel viiruse tõttu hukkunud inimeste hingede ja haigestunute pärast; paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad; kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks; hingerahu ja meelekindluse pärast kõigile inimestele; kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas; et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.

Urmas Viilma
Peapiiskop