Vene Õigeusu Kiriku Moskva eparhia kiriklik kohus tagandas 11. mail preestriametist Püha Apostel Andreas Esmakutsutu kiriku vaimuliku isa Joann Kovali, kes ei palvetanud jumalateenistusel Venemaa võidu eest, nagu on ette nähtud, vaid selle asemel palus rahu pärast.

Ukrainas sündinud isa Joann asendas nimelt kõrgemalt poolt ettekirjutatud palves sõna «võit» sõnaga «rahu». Sellega rikkus vaimulik kuuletumiskohustust.

Käesoleva aasta 3. veebruaril pani patriarh Kirill isa Joannile teenimiskeelu. Kirikliku kohtu otsus jõustub, kui patriarh selle kinnitab.