Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku pea, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus kirjutab ERRi portaalis, et abielu moonutamine tekitaks sügavat pettumist riigis väga paljude kristlaste, aga ka elu tervemõistuslikku korraldust pooldavate mittekristlaste jaoks.

«Meie põhiseaduses pole sätestatud riigikirikut ega -usku. Samal ajal ei leia sealt ka viidet ühelegi muu kindlapiirilisele riiklikule ideoloogiale. Ometi tundub viimasel ajal, et osa end progressivistlikuks nimetavaid sotsiaalset õiglust lipukirjaks seadvaid juurtelt marksistlikke ideoloogiaid on otsekui kaaperdanud meie avaliku ruumi ja poliitikute meeled. Peame seda ohtlikuks, sest olukord meenutab üha enam üht teist ühiskonnakorda, millesse me vist keegi naasta ei soovi,» kirjutab metropoliit Stefanus.

Metropoliidi sõnul avab sooerapooletu abielu seadustamine ukse paljudele muudele arengutele, mida võib näha teiste riikide kogemuse põhjal. Lubadused, et kirikud võivad edaspidigi keelduda taoliste abielude registreerimisest või laulatamisest, pole samuti midagi, milles võiks kindel olla.