Moldova õigeusukiriku Bălți and Făleşti piiskop Marchel (Mihăescu) pani kirikuvande ehk epitiimia alla need ortodoksidest parlamendiliikmed, kes hääletasid Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise poolt. Rahvasaadikud on kiriku osadusest välja arvatud kuni 2022. aasta ülestõusmispühadeni, neid ei võeta enne pihile ega lubata osa saada armulauast. Tegemist on väga raske kirikliku karistusega.

Istanbuli naistevastase vägivalla tõkestamise konventsiooni ratifitseerimise poolt hääletas oktoobri keskel 54 saadikut 101-st.

Konventsioon on pälvinud radikaalsete feministlike ja soo-ideoloogiliste positsioonide tõttu konservatiivide kriitika.

Eesti apostlik-õigeusu kiriku lehel on mõiste «epitiimia» lahti seletatud järgmiselt:

«Püha Kirik kasutab meelt parandava patuse inimese südametunnistuse puhastamiseks ja rahustamiseks erilist vahendit – epitiimiat. See sõna tähendab kreeka keeles keeld, karistus. Selle väljendi all mõeldakse patukahetsejale määratud erilisi vagasid harjutusi ja mõningaid keelde, nagu näiteks lisapaast, või raskete pattude puhul – Armulaua Salasusest lahutamine teatud ajaks. Epitiimia eesmärgiks on vabastada kristlane patuvalest ning patustest harjumustest.»