Soome luterliku kiriku peapiiskopi Tapio Luoma peale on esitatud kaebus valeõpetuse levitamise pärast. Nimelt esitas Espoos elav jurist Esko Nurminen käesoleva aasta septembris Turu peapiiskopkonna toomkapiitlile kaebuse, mis lähtub 5. septembril ajalehes Kaleva avaldatud Tapio Luoma intervjuust, milles Turu peapiiskop avaldab lootust, et kirikus hakatakse laulatama samasoolisi paare. Luoma sõnul «asi on võrdsuses».

Samuti märkis peapiiskop, et kirik ei ole oma ametlikes seisukohavõttudes juba pikka aega käsitlenud homoseksuaalset käitumist patuna.

Toomkapiitli õigusassessor Matti Mäkinen on kinnitanud, et kaebus on esitatud, kuid ei osanud täpsemalt öelda, millal küsimus toomkapiitlis arutusele tuleb. Tema hinnangul võib see toimuda detsembris või jaanuaris.

Peapiiskop Luoma kaebuse lahendamises ei osale, piirdudes üksnes ütluste andmisega. Homoseksuaalse küsimuses on Luoma peale tehtud kaebus ka varem, samuti esitati peapiiskop Kari Mäkineni (peapiiskop aastatel 2010–2018) peale kolm kaebust.

Kaebuse esitaja Esko Nurminen esitas ühtlasi süüdistuse homoseksuaalse eluviisi toetamises ka Turu abipiiskop Mari Leppäneni vastu. See takistab Leppänenil osaleda Luoma asja arutamisel.

Nurminen on avaldanud lootust, et vähemalt ükski Turu toomkapiitli liikmetest on homoseksuaalsuse küsimuses piibellikul seisukohal ning lisab [arvatavalt kaebuse tagasilükkamise] otsusele oma kirjaliku eriarvamuse.

Uudis põhineb Marko Hamilo artiklil.