Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu tegi laupäeval avalduse, milles rõhutatakse, et abielu mõiste määratlemist ei tohi jätta agressiivse vähemuse ja äärmusaktivistide kätte, vaid kogu rahvas peab otsustama, millist peremudelit ja millist tulevikku riik soosib ja kaitseb.

EKRE volikogu hinnangul vajab traditsiooniline peremudel veelgi tugevamat, järjekindlat ja põhimõttekindlat kaitset.

«Ühiskonna alusväärtuste tähenduse üle saab otsustada ainult rahvas. Just seetõttu on vaja anda rahvale sõnaõigus referendumil küsimuses, kas abielu kui perekonna alusväärtus tuleks määratleda põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna,» deklareerib EKRE volikogu.

«EKRE volikogu peab vajalikuks alustada kiiremas korras ettevalmistustega, et viia ellu koalitsioonilepingu otsus korraldada 2021. aasta sügisel koos kohalike omavalitsuste valimistega referendum perekonna täpsemaks määratlemiseks. Ehkki tegemist ei ole siduva rahvahääletusega, saame nii fikseerida kodanike enamuse tahte, millest riigivõim, sealhulgas loomulikult ka president, peab oma tegevuses lähtuma.»

«Referendumi põhisisu ei seisne selles, kas anda LGTB+ inimestele õigusi juurde või mitte – kaalul ei ole mitte ainult end tõestanud peremudeli, vaid ka õhtumaise ühiskonna väärtuste püsimine. Just peredes, kus vanemad on püsivas abielus, sünnib keskmiselt rohkem lapsi ja nad on tervemad ning elus edukamad. Traditsiooniline perekond on lapsele parim kasvukeskkond. Abielu institutsiooni tuleb tugevdada, mitte lammutada – see on meie omariikluse üks garant.»

«Referendum annab meie rahvale võimaluse välja öelda, millisena tahame näha oma ühiskonna tulevikku.»

«Abielu mõiste määratlemist ei tohi jätta agressiivse vähemuse ja äärmusaktivistide kätte. Rahvas peab otsustama, millist peremudelit ja millist tulevikku meie riik soosib ja kaitseb,» öeldakse avalduses.

Praeguse võimuliidu koalitsioonileppes on fikseeritud, et samaaegselt 2021. aasta kohalike valimistega viiakse läbi referendum abielu mõiste põhiseaduses määratlemise küsimuses.