Kolm Soome vaimulikku, Kai Sadinmaa, Árpád Kovács ja Juha Valppu, kutsuvad luterliku kiriku liikmeid üles lahti ütlema nendest piiskoppidest, kes pole veel soostunud «homolaulatustega». Samuti kutsuvad nimetatud pastorid väidetavalt Kristuse armastust halvustavaid piiskoppe üles meelt parandama. Nende hinnangul saab meeleparandus nähtavaks siis, kui piiskopid kiidavad üksmeelselt heaks samasooliste laulatamise.

«Kutsume kõigi piiskopkondade ja kogu Soome kiriku liikmeid ja töötajaid lahti ütlema Kristuse jagamatu armastuse halvustamisest piiskoppide poolt.

Paneme ette, et meie, kogu Soome ev.-lut. kiriku liikmed ja töötegijad, lakkame pidamast piiskoppe oma vaimulikeks karjasteks, kuni nad parandavad meelt. Meeleparandusteo nähtavaks vormiks oleks üksmeelne otsus laulatada tõelises Jumala kõikehõlmava armastuse vaimus samasoolisi paare,» seisab üleskutses.

«Tõeline meeleparandus eeldaks ka avalikku vabandamist võrdse abielu aktsepteerimise pidurdamise eest. Aitab diskrimineerimisest! Soo- ja muud vähemused on heteronormide järgi elava elanikkonna enamusega võrreldes endiselt ühiskonnas ebasoodsamas olukorras. Kirik kas seisab rõhutute poolel või lakkab olemast Kristuse kirik.»

Nii Kai Sadinmaa kui Árpád Kovács on kirikukorra vastaselt õnnistanud või laulatanud samasoolisi paare. Neid on selle eest hoiatatud ja manitsetud.