Võitlus koroonaviirusega on pannud inimesi pöörama pilgud taevaste eestkostjate poole. Kõlalise sarnasuse tõttu on tähelepanu pälvinud üks 2. sajandil elanud vähetuntud pühak – Püha Corona. Teda meenutatakse koos teise märterpühakuga, Püha Victoriga. Püha Coronat austatakse eriti Austrias ja Ida-Baieris.

Püha Victor oli kristlasest sõdur, kes hukati Süürias Rooma impeeriumi võimude poolt. Püha Corona oli ühe tema kaassõduri naine, kes tunnistas end samuti kristlaseks.

Püha Victor hukati pea maharaiumise läbi, kuid enne seda olevat tema silmad välja urgitsetud ning tal tuli kannatada kõiksugu piinu. Püha Corona aga rebiti lõhki, olles seotud kahe maha painutatud puu vahele.

Victori ja Corona mälestuspäev on 14. mai. Püha Coronat on nimetatud hoopiski aardeküttide eestkostjaks, kuid ühe allika kohaselt on temalt abi otsitud ka epideemiate vastu.

Foto: Püha Coronat kujutav teos Taani rahvusgaleriis (Wikimedia Commons)