Rahvastikuminister Riina Solman rõhutab Eesti Kirikute Nõukogule (EKN) saadetud kirjas, et üldine põhimõte peab praegu olema see, et mida vähem inimesi usulistest talitustest, sealhulgas matustest osa võtab, seda parem ja vastutustundlikum on meie käitumine.

"Lisaks sellele ei tohi keegi praeguses olukorras unustada, et kuigi usuliste ühenduste kasutuses olevad kirikud ja muud palve- ja pühakojad on jäänud isiklikeks üksikkülastusteks avatuks kuni uute juhiste või eriolukorra lõpuni, tuleb pühakodades tagada terviskaitse nõuete täitmine (nt pindade desinfitseerimine). Soovitan tungivalt jumalateenistustest osavõtmiseks kasutada võimalusel elektroonilisi kanaleid," kirjutab minister Solman.

Matusetalitus tuleb juhise kohaselt korraldada selliselt, et on tagatud meetmed hoidmaks ära võimalikku nakatumist:

- matusetalitus tuleb läbi viia äärmiselt piiratud omaste ringis, sõltumata sellest, kas tegemist on kirstumatuse või urnimatusega;

- matusel tuleb hoiduda tavapärastest leina jagamise ja kaastunde avaldamise viisidest, kallistamisest ja kätlemisest, ning vältida muul viisil füüsilist kokkupuudet teiste inimestega;

- vältida tuleb lahkunu ja leinatalitusega seotud esemete puudutamist;

- matusetalitus tuleb läbi viia (äärmiselt) lühidalt;

- vältida tuleb peielaua korraldamist;

- vältida tuleb matusetalituse pidamist ruumides (kirikud, kabelid, kodud, ärasaatmiseks kohandatud ruumid) ja matusetalitus tuleb läbi viia kalmistul või mujal vabas õhus.

Foto: rahvastikuminister Riina Solman ja EKNi president Andres Põder (V. Vihuri)