Pühima Päästja Püha Birgita Ordu ja MTÜ Caritas Eesti pressiteade 25.03.2020

Eesti apostellikus administratuuris on avalikud missad tühistatud teadmata ajaks, ning me ei erine selle poolest enamikust teistest Euroopa ja Ameerika piiskopkondadest. Väga võimalik, et me ei saa missale isegi ülestõusmispühadel.

Liberaalses heaolu- ja tarbimisühiskonnas, kus riik kannab kodaniku eest hoolt sünnitushaiglast vanadekoduni, kus poed on ööpäevaringselt kaupa täis, riigipiirid reisimiseks avatud ning võimalused igakülgseks eneseteostuseks tagatud, on paljudel inimestel raske ette kujutada olukorda, kus kõik see, mida nii endastmõistetavaks peetakse, võib sõja, rahutuste, epideemia või looduskatastroofi tulemusel üleöö ära kaduda.

Peapiiskop Urmas Viilma kuulutas seoses riigis kehtestatud eriolukorraga välja erakorralised palvepäevad. Palvepäevadel tuleb kell 12 ja kell 15 helistada viis kuni kümme minutit kirikukella, et kutsuda inimesi üles oma usus püsima, rõõmsalt oma usku tunnistama, aga ka meelt parandama ja palvetama. Avalikud jumalateenistused ei ole eriolukorra ajal lubatud.

Pühapäevases raadiosaates „Räägime asjast“ kommenteerisid siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme koroonaviiruse leviku peatamiseks ette võetud samme. Ministrite sõnul ei lähe olukord kohe paremaks, eriolukorra meetmete mõju hakkab ilmnema alles nädalate pärast ja piiranguid tuleb juurde. Saared on pandud karantiini, ära võib kaduda ühistransport. Haiguspuhang saadakse kontrolli alla suveks, ent tagajärjed majandusele on ülitõsised ning külma sõja järgne globaalne elukorraldus lakkab senisel kujul olemast.

Eesti Vabariigis kehtima hakanud eriolukorra tõttu ei ole avalike jumalateenistuste pidamine lubatud ning üheski kirikus ei saa kindel olla, et eesseisvaid pühi saab tavapäraselt tähistada, tõdeb EELK peapiiskop Urmas Viilma pöördumises vaimulike ja koguduste poole.

Eesti Kirikute Nõukogu pöördub koguduste ja kõigi Eestimaa inimeste poole üleskutsega palvetada ja tegutseda üleilmse COVID-19 pandeemia tõttu kannatavate inimeste ja ühiselu jätkusuutlikkuse eest.

Päivi Räsänen esindab oma arusaamadega luterliku kiriku üldist seisukohta. Soome peaprokurör on algatanud mitu uurimist seoses Räsäneni tegevusega, kuid tegelikult on uurimise all kogu Soome luterliku kiriku normatiivne arusaam abielust. Võimalik kohtuotsus puudutab ühtlasi kogu kiriku ametlikku seisukohta. Kahtlemata on sellel mõju luterliku kiriku positsioonile Soome ühiskonnas, leiab Timo Eskola.

Meie kiriku üldine iseloomustus – me oleme rahvuslik kirik, mis katab kogu Läti territooriumit. Meie kirik on olnud oluline läti rahvust ja kultuurikeskkonda kujundav element. Oleme luterlik kirik ja soovime kinni pidada autentsetest reformatsiooni ideedest. Soovime tänapäevaselt edasi anda Piiblis avaldatud Jumala ilmutust, mis on ustav mõõdupuu õpetusele ja elule. Meie palvustel ja jumalateenistustel on kohta erinevatele kristliku kiriku rikkaliku pärandi ilmingutele alates kõrgkiriklikust liturgiast kuni tänapäevaste palvevormideni.

Piibli moraaliõpetuse väljendamise tõttu nelja erineva kriminaaluurimise alla sattunud Soome kristlik poliitik ja rahvasaadik Päivi Räsänen pälvis Soome luterliku kiriku Helsingi piiskopi hukkamõistu. Piiskopi hinnangul on Räsäneni arusaam homoseksuaalsusest väär ja kalk, tema tõlgendused arstiteaduslikult vananenud, julmad ja tülgastavad.

Täna algab paastuaeg. Mis aeg see niisugune on? Paastuaeg ehk Kristuse kannatamisaeg on selleks, et me aru saaks: Kristus kannatas just minu pärast, minu tõttu. Mina oma patuga olen põhjustanud Kristusele kannatusi. Sellest on raske aru saada, kui oleme harjunud pidama ennast n-ö headeks inimesteks, kelle juures patt tähendab ehk mõnda pisiviga, mis üldpilti põhimõtteliselt ei muuda.

© Meie Kirik