Pühima Päästja Püha Birgita Ordu ja MTÜ Caritas Eesti pressiteade 25.03.2020

2. märtsil 2020 esitas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat Pirita kloostrile valduste vabastamise nõude, mille kohaselt peab Pühima Päästja Püha Brigitta Ordu (Ordu) loobuma Pirita kloostri varemete haldamisest ja need 1. aprillist 2020 linnaosale üle andma. Linn teavitas Ordut Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi ja Pirita linnaosavanema Tõnis Liinati visiidi käigus Pirita kloostrisse, andmata võimalust eelnevalt oma plaane Ordul läbi arutada või kooskõlastada. Visiidi järel ilmus 5. märtsil linnalehes „Pealinn“ Sandra Lepiku artikkel, mis kahetsusväärsel kombel sisaldas faktivigu.

Alljärgnevalt soovime selgitada artiklis toodud valeväiteid:

1. „Birgitiinide ordu pöördus Pirita kloostri haldamise teemal linnaosavalitsuse poole, sest ei ole huvitatud varemete haldamisest ning kaasnevatest kulutustest.”

2. „Viimastel aastatel Pirita kloostri territooriumil toimetaval MTÜ Caritasel ei ole lepingut linna ega ka kloostriga“. Pärast linnaosavanema tähelepanu juhtimist artikli ebatäpsustele tsitaati muudeti:  „Viimastel aastatel Pirita kloostri territooriumil toimetaval kolmandal osapoolel ei ole lepingut linna ega ka kloostriga“. Tänaseks on kogu see artikkel „Pealinna“ veebist kõrvaldatud.

Artikli esimest väidet kommenteerib Ema Vimala: „Pirita kloostri ülemana kinnitan, et Ordu pole Pirita linnaosavalitsuse poole pöördunud sooviga loobuda varemete haldamisest“. MTÜ Caritas Eesti juhatuse liige Heidi Rätsep lükkab ümber teise artikli valeväite: „MTÜ Caritase juhatuse liikmena kinnitan, et Caritas ei ole varemete territooriumil toimetanud ning Caritase ja Ordu vahel ei ole seoses vana kloostri varemete kinnistuga ühtegi suulist ega kirjalikku lepingut sõlmitud. Caritas ei tegutse varemetes, vaid Ordu omandusse kuuluvas uues kloostrikompleksis, Merivälja tee 18, osutades seal erinevaid pere- ja sotsiaaltöö teenuseid“.

Olles lisaks tutvunud hr Liinati ja hr Klandorfi sissekannetega Facebookis, anname teada:

1. Halduslepingu lõpetamine on Brigitta kloostri juhi poolt allkirjastatud.

Selgitame: ei vasta tõele, halduslepingu lõpetamine pole kloostriülema poolt alla kirjutatud.

2. Ordu ei kooskõlastanud linnaosa valitsusega tegevusi, kuigi leping seda sätestas.

Selgitame: ei vasta tõele, Ordu on kõik hooaja avalikud üritused aegsasti avaldanud oma infokanalites, pealegi suurem osa varemetepargi sündmusi olid organiseeritud koostöös linnaosavalitsuse (nt Kloostripäev) või mõne teise linnaorganisatsiooniga (nt Birgitta Festival).

3. Ordul oli kohustus esitada aruanne kohalikule omavalitsusele ürituste broneerimise, tegevuse, ja plaanide kohta, mida aga ei tehtud.

Selgitame: ei vasta tõele, haldusleping sätestab aruandluskohustuse linna poolse päringu korral.  Linna esitatud küsimustele on alati vastatud.

Viimased 19 aastat on varemete eest hoolt kandnud Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu. Vana kloostri kirik ja aed on viimseks puhkepaigaks me õdedele ja vendadele. Seetõttu kutsume linna läbi rääkima vana kloostri tuleviku ja koostöö jätkumise osas.

Ott Rätsep on Pirita kloostri volitatud kõneisik

Fotod: Veiko Vihuri