Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) ja Eesti Evangeelne Allianss (EEA) ei toeta samasooliste isikute kooselu riiklikku tunnustamist abieluna.

EKN esitas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole arvamuse perekonnaseaduse ja teiste seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta.

«Ma palun teid, ärge tehke seda, mida valitsusega plaanite. Ärge muutke abielu mõistet perekonnaseaduses,» ütles EKN-i asepresident pastor Erki Tamm, kes andis EKNi juhatuse ja minister Riisalo kohtumisel üle ka baptistikoguduste liidu pöördumise.

Eesti Kirikute Nõukogu toob oma seisukohas välja üheksa punkti:

1. Eelnõu koostamisel ja algatamisel ei ole järgitud õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja hea õigusloome tavasid.

2. Eelnõu koostamisel ja algatamisel ei ole järgitud nii Vabariigi Valitsuse kui Justiitsministeeriumi tasandil Eesti Kirikute Nõukoguga kokkulepitut.

3. Eelnõu seletuskirjas nimetatud kiireloomulisus ei ole põhjendatud.

4. Abielu regulatsiooni muutmine ja kooseluseaduse rakendamine ühe eelnõu raames ei ole põhjendatud ega asjakohane.

5. Abielu mõiste muutmine vajab põhiseaduse § 27 kontekstis põhjalikku õigusanalüüsi.

6. Mõiste «abieluvõrdsus» kasutamine ei ole sisult korrektne.

7. EKN ei toeta samasooliste isikute kooselu riiklikku tunnustamist abieluna.

8. Mõjude hindamine, mis puudutab samasoolise paaride lapsendatud lapsi, ei ole seletuskirjas piisav.

9. Eelnõu vastuvõtmisest tulenevad tagajärjed usu- ja veendumusvabaduse realiseerimisele.

Eesti Evangeelne Allianss deklareerib riigikogule, valitsuse ja avalikkusele suunatud pöördumises: «Meie püüame kaitsta ühiskonna moraalseid aluseid ja väärtusi, mis on taganud jätkusuutliku ühiskonna läbi aastatuhandete. Kahjuks on Eesti Valitsus võtnud nõuks hakata niigi pingelises julgeolekuolukorras ellu viima ideoloogilist projekti, mis on suurele osale rahvast moraalselt täiesti vastuvõetamatu.»

Sellest tulenevalt esitab EEA järgmised ettepanekud:

1. EEA ühineb peapiiskopi ettepanekuga: Kompromiss võiks olla see, kui arutada lõpuni kooseluseaduse teema ja lahendada samasooliste inimeste õiguslikud ja muud probleemid.

2. Traditsiooniline abielu jätta puutumata, sest ka need inimesed kes hindavad ajaloolist abielu on Eesti Vabariigi kodanikud ning vajavad seadusandliku kaitset.

3. Kristliku kiriku õpetuse aluseks on Piibel. Oleks väga ülekohtune sundida kirikuõpetajaid laulatama samasoolisi abielusid, kuna see on Piibli õpetusega vastuolus.