Kuigi Inglismaa monarh on anglikaani kiriku kõrgeim valitseja maa peal ning tõotab kroonimisel oma kuningriigis alal hoida evangeeliumi õiget tunnistamist ja protestantlikku reformeeritud religiooni, näitab 2021. aasta rahvaloendus, et kristlaste osakaal Inglismaal ja Walesis on langenud alla poole – nimelt 46,2 protsendile ehk 27,5 miljonile inimesele. Seda on viie miljoni inimese võrra vähem kui kümme aastat tagasi.

Moslemite osakaal on suurenenud 2,7 miljonilt (2011) 3,9 miljonile (2021), mis teeb 6,5 protsenti. Religioonidest kolmandal kohal on hinduism, mille järgijate osakaal on 1,7 protsenti.

22 miljonit inimest ehk 37,2% protsenti ei pea end usklikuks. Praeguse suundumuse jätkudes on Inglismaal ja Walesis kümne aasta pärast mitteusklikke rohkem kui kristlasi.

Võrdluseks: hiljutise rahvaloenduse kohaselt peab Eesti inimestest mõnda usku omaks hinnanguliselt 29%. See näitaja on püsinud muutumatuna viimase kolme rahvaloenduse jooksul. Eelnevate loendustega võrreldes on tõusnud aga nende osakaal, kes ei pea omaks ühtegi usku – kui 2011. aastal oli see 54%, siis nüüd 58%.