Täna hommikul lahkus igavikku Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tornimäe ja veel mitme Saaremaa ja Muhu koguduse preester isa Toivo Treima.

Toivo Treima sündis 2. juulil 1958 Pärnus. Ta oli abielus, peres neli last. Aastatel 1992–2008 oli ta kaitseväe ohvitser, teenis vabariigi presidendi käsundusohvitserina, kaitsejõudude peastaabi informatsiooniosakonnas ning Balti kaitsekolledžis õppejõuna.

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus pühitses isa Toivo preestriks 26. oktoobril 2008. Tornimäe Neitsi Maria kogudust teenis isa Toivo alates 2010. aastast, kuid lisaks sellele tuli hooldada veel mitmed Saare ja Muhu kogudusi.