Konservatiivne kardinal Raymond Burke leiab, et paavst Franciscus peaks kõrvaldama ametist need Saksa piiskopid, kes ei distantseeru nn Sinodaalse Tee hereesiatest. Nimelt soovivad osad Saksamaa piiskopid, et katoliku kirik muudaks oma arusaama homoseksuaalsetest suhetest kui loomuvastasest, patusest käitumisest, kaotaks vaimulike tsölibaadinõude ning soostuks vaimulikuks ordineerima ka naisi.

Kardinal Burke’i hinnangul peaks paavst valeõpetust kuulutavad piiskopid ette võtma ning nõudma neilt hereesiatest lahti ütlemist. Kui nood seda ei tee ega paranda end, tuleb nad ametist kõrvaldada, ütles kardinal Burke usutluses väljaandele Catholic Action for Faith and Family.

«Rooma paavst, Peetruse ametijärglane, on definitsiooni kohaselt Kiriku ühtsuse kese. Tema ülesanne on neid piiskoppe korrale kutsuda. Ja kui nad ei nõustu vennaliku korralekutsumisega, kui nad ei aktsepteeri tema kui üleilmse Kiriku kõrgeima piiskopi manitsust, siis tuleb rakendada asjakohast sanktsiooni teadmiseks usklikele, et need piiskopid ei juhata neid katoliku usus,» märkis kardinal.

«Kahjuks tekitavad ja õhutavad segadust need, kes on kutsutud selgesõnalisteks ja julgeteks usu õpetajateks ja karja karjasteks,» lisas kardinal Burke.

USA kardinal Raymond Burke on üks neljast kardinalist, kes seadsid kahtluse alla mõned kohad paavst Franciscuse kirjutises «Amoris laetitia». Burke on hiljemgi kritiseerinud paavst Franciscuse eksitavaid mõtteavaldusi. Näiteks 2018. aastal ütles ta:

«Segadus ja eriarvamused Kirikus kõige fundamentaalsemates ja tähtsamates küsimustes – abielu ja perekond, sakramendid, õige seisund nende vastuvõtmiseks, olemuselt kurjad teod, igavene elu ja viimsed asjad – on hakanud üha laiemalt levima. Ja paavst mitte ainult ei keeldu asju selgitamast Kiriku muutumatu doktriini ja õige distsipliini kuulutamise teel – mis on tema kohus Püha Peetruse järeltulija teenimisametis –, vaid ta ka suurendab segadust.»

Veel on ta märkinud, et «me elame kõige murettekitavamatel aegadel nii maailmas kui Kirikus».

Käesoleva aasta märtsis ärgitas Austraaliast pärit kardinal George Pell Vatikani usudoktriini kongregatsiooni korrale kutsuma kahte tähtsat Euroopa piiskoppi, kes on avalikult läinud vastuollu katoliku kiriku õpetusega seksuaaleetika vallas. Nendeks olid Luksemburgi kardinal Jean-Claude Hollerich, kes on Euroopa piiskoppide konverentside esimees, ja Limburgi piiskop Georg Bätzing, kes on Saksamaa piiskoppide konverentsi esimees. Mõlemad on oma hiljutistes intervjuudes kutsunud üles muutma katoliku kiriku õpetust homoseksuaalsuse kohta.