Alates 2015. aastast soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna töötanud Liisa Pakosta hakkab juhtima muinsuskaitseametit. Pakosta on varem olnud Tallinna Muinsuskaitseameti juht ning muinsuskaitse ja kultuuri eest vastutav abilinnapea.

Soovoliniku ametis sai enne seda IRL-i kuulunud Liisa Pakostast revolutsioonilise ideoloogia aktivist.

2019. aastal kirjutas Meie Kirik, et Liisa Pakosta kutsub üles eelistama «võõrastest soolistest keeltest» imporditud pühakunimedele soovõrdseid eesti nimesid – tema hinnangul hoiaks see eesti kultuuri ilu ja ühtlasi lihtsustaks nende inimeste elu, kes ei soovi endale nime, millesse on «sugu sisse raiutud».

Samal aastal rääkis Pakosta, et kooseluseaduse ümber tekkinud pinged saaks maha võtta «homoabielu» seadustamisega, mida soovivat ja paluvat maapiirkondades elavad vanemad inimesed.

«Vaadates kogu seda ühiskondlikku traumat, mis selle ümber on olnud, oleks minu arust väga mõistlik muuta perekonnaseaduse esimest paragrahvi, ja seda on tegelikult öelnud ja palunud vanemad inimesed maapiirkondades, kellega ma olen kohtunud, et nad on väsind sellest ründamisest ja sellest teemast, et noh, kui teha siis muutus ära juba – et teeme ühe lihtsa muutuse perekonnaseaduse esimeses paragrahvis, kus praegu on öeldud, et abielu on mehe ja naise vahel, on siis, et abielu on kahe inimese vahel. Siis poleks neid rakendusakte ja muid asju vaja,» ütles Pakosta ETV saates «Esimene stuudio».

Samuti on Liisa Pakosta ähvardanud LGBT-ideoloogia kriitikuid karistusseadustikuga.