Võrdõigusvoliniku Liisa Pakosta sõnul on Pärnus LGBT üritusele läinud EKRE liikmete kurjus lausa karistusseadustiku alusel karistatav. "Minnakse volikogu tööriistakastist välja, endast nõrgemate inimeste juurde, hakatakse neid pildistama, filmima, hõikama sobimatuid sõnu," on Pakosta nördinud. Voliniku hinnangul on tegemist tema ametiaja ühe tõsisema juhtumiga.

Pakosta leiab, et sõnavabadus on Eestis tagatud ja võib öelda, et "mulle need ja need inimesed ei meeldi, aga ei tohi õhutada nende tegevust keelustama".

Pärnu linnavolikogus esinedes kõneles Pakosta rahvasaadikutele, et diskrimineerimine, sellele õhutamine ja ahistamine on seadusrikkumised, mille eest võib karistada vangistusega.

18. oktoobril pidi Pärnus Nooruse Majas toimuma noortele mõeldud LGBT üritus, kuhu ilmusid aga mitmed EKRE inimesed. Hiljem rääkis keegi LGBT teemadest huvitatud noormees meediale, et ruumis viibisid sõjakad prouad, kes tekitasid temas hirmu.

"Kuna korraldajad tundsid end ohustatuna, kutsusid nad tädidele politsei," jutustas noormees.

EKRE Saaremaa ringkonna esimees Daniel Mereäär aga kirjutas sotsiaalmeedias toimunu kohta järgmist:

"Tervist, kaasvõitlejad! Eile õhtupoolikul Pärnus oli mul võimalus väisata järjekordset LGBT propaganda üritust, mis pidi toimuma "Nooruse majas". Kohale olid tulnud ka kaks ajakirjanikku, keda ei lastud uksestki sisse, kuigi kogu üritust reklaamiti avalikult paljudes meediakanalites ning igal linnakodanikul oleks pidanud olema õigus seda soovi korral külastada.

Kohale olid tulnud ka mõned EKRE tegevliikmed, kes viisakalt ootasid ürituse algust, kuid üllatuseks olid LGBT inimesed meile hoopis politsei kutsunud, ettekäändel, et meie erakonna inimesed üritavad kuidagi seda üritust saboteerida või selle toimumist takistada. Tegelikkuses soovisime rahumeelsest teemade aruteludes osaleda ja viia ennast kurssi asjadega, mida LGBT inimesed meie noortele "õpetavad". Võimalus selleks aga nulliti ära ürituse ärajätmisega ning meile kutsuti valesüüdistuste alusel politsei.

Mul on aga suured küsimused LGBT organisatsioonile. Kas on kuskil seadustes kirjas, et maksumaksja rahade peal laiutaval LGBT kogukonna üritustel on keelatud osaleda näiteks EKRE liikmetel või ka teistel kodanikel, kes ei oma vastava organisatsiooniga ühist maailmavaadet? Miks trambib antud organisatsioon demokraatia alustaladel, samal ajal nõudes aina suuremat riiklikku toetust ning eirates dialoogi ühiskonna teiste huvigruppidega, näidates üles otsekohest ülbust kogu rahva vastu.

Eilne õhtu tõestas jällegi väga ilmekalt, kuidas kogu LGBT organisatsiooni propaganda on üles ehitatud ainult valedele ning oponente mustates. Nad ei üritagi rahvaga dialoogi astuda vaid lihtsalt järjekindlalt riigi rahade toel oma väärideoloogiat levitada. Üks põhjustest, miks näiteks mina ja paljud teised EKRE liikmed antud teemaga üldse tegelevad peitub selles, et meil ei ole ükskõik meie noorte tulevkust. Me ei saa aktsepteerida noorte ajupesu seksuaalsuse ja uute nn. perekonnamudelite vallas. Sinna kompotti lisade veel sooneutraalsus ja äärmusfeminism, siis saame kokku ohtliku koosluse äärmusideoloogiatest, mis meie niigi kreenis ühiskonna moraalse kompassi kummuli keerab.

Loodan siiralt, et meie ühiskonnas leidub piisavalt veel arukaid inimesi, kes saavad aru, mille eest rahvuslased võitlevad. Suurim ühiskonna vara on terve mõistus, mille abil me oma noortele saame anda eluterve maailmapildi, lootusrikka tuleviku ning mitte väärideoloogiate poolt lõhutud ühiskonna. Jõudu selleks kõigile soovides."