Ameerika Õigeusu Kiriku (Orthodox Church in America, lühendatult OCA) kantsleri ülempreester Alexander Renteli sõnul on Ameerika õigeusklikud kirikupea metropoliit Tihhoni üleskutsel kogunud üle 430 tuhande dollari Ukraina sõjapõgenike heaks. Abi toimetatakse kohale Poola Õigeusu Kiriku heategevusega tegeleva organisatsiooni ELEOS kaudu märtsi keskpaigaks.

Metropoliit Tihhoni üleskutsega Ukraina sõjapõgenike aitamiseks kaasnes vägivalla ja agressiooni hukkamõistmine ning nõudmine, et Vladimir Putin lõpetaks koheselt sõjategevuse. Kirikupea pöördus ka Kiievi ja kogu Ukraina metropoliidi Onufri poole, kinnitades palveosadust ning valmidust kõigiti Ukrainat ja sealseid õigeusklikke aidata.

Ameerika Õigeusu Kirik on Moskva patriarhaadiga osaduses olev alates 1970. aastast autokefaalne kirik, millel on 700 kogudust umbes 90000 liikmega. Oikumeeniline patriarhaat ei ole OCA kanoonilist staatust tunnustanud.