Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku püha sinod tegi seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse 7. märtsil avalduse, rõhutades, et sellisele rahvusvahelise õiguse ja seaduslikkuse räigele rikkumisele ei ole õigustust ei Jumala ega inimeste ees ning et ka oikumeeniline patriarh Bartolomeus mõistab täielikult hukka selle Jumala vastase teo ja kutsub üles seda sõda koheselt lõpetama.

«Meie jaoks on olukord veelgi traagilisem seetõttu, et kummagi sõdiva rahva enamus tunnistab õigeusku. On selge, et kannatused ei saa osaks üksnes meie vendadele, kes kaitsevad oma kodumaad, vaid samuti nende peredele ja lähedastele, kes elavad kaugemal,» öeldakse avalduses.

«Meie kiriku jaoks on äärmiselt oluline palvetada vahet tegemata kõigi selle sõja ohvrite eest, nende riikide juhtkondade eest, kes on sõtta haaratud, kõigi õnnetute eest, kes on sunnitud kodumaalt põgenema, kõigi meie ukraina vendade ja õdede eest, kes elavad siin Eestis meie keskel ning nende perede eest, kes kannatavad oma kodumaal selle ebaõiglase kallaletungi pärast.»

Ühtlasi antakse avalduses teada, et Tallinna Issandamuutmise kirikus toimuvad ukrainakeelsed jumalateenistused.

Täpsemat infot jumalateenistuste ning samuti abistamisvõimaluste kohta saab lugeda avalduse täistekstist.

Avaldus lõpeb sõnadega: «Andku Kõikvõimas Issand oma kõige puhtama Ema, püha apostlisarnase suurvürsti Vladimiri ja kõigi pühade palvetel rahu ning lohutust Ukraina rahvale ja kogu inimkonnale!»