Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu käivitab koos feministliku portaaliga Feministeerium veebipõhiste lugemisringide sarja, mis on muuhulgas suunatud vene noortele. Projekti rahastab Ühendkuningriigi huvisid esindav Briti Nõukogu.

Esimesena võetakse ette artikkel, mis propageerib vaenu õhutamise kriminaliseerimist ning laste ilma vanema nõusolekuta psühhiaatri juurde lubamist, vahendab portaal Objektiiv.

Objektiiv kirjutas äsja sellest, kuidas Briti välisministeeriumi tellimusel viiakse Eestis läbi mastaapset nn Vene desinformatsiooni vastu suunatud kampaaniat. Brittide programmi üheks haruks on nn ENGAGE (kaasahaaramise) initsiatiiv, mille eesmärgiks on arendada kohalike venelaste inglise keele oskust, meediapädevust ja erinevaid kultuurilisi projekte. Selles initsiatiivis on kandev roll just Briti Nõukogul.