Portaali Delfi veebiajakiri Forte.ee, mis väljaande teatel kajastab «tõsisemaid uudiseid loodusest tehnikani», vahendab vene publitsisti ja ajaloolase Julia Latõnina suu läbi n-ö teaduslikku seisukohta, et Piibli järgi olevat Jeesus ja apostel Andreas äratanud ellu meeste noori poiss-armukesi.

Julia Latõnina sõnul on kristlastel ebameeldiv teada, et Piibli tegelastel olid samasugused räpased suhted nagu kreeklastel. Ta toob näiteks homoseksuaalset laadi suhted Taaveti ja Joonatani vahel.

Homofoobia olevat tekkinud kuningas Joosua ajal, enne teda olevat homoseksualismi suhtutud tolerantselt. Homofoobia tugevnes kristluse levikuga, kuid erinevad kristluse voolud suhtusid sellesse erinevalt.

«Näiteks Piiblis on kirjeldatud episoodi, kus apostel Andrease juurde tuleb mees, et Andreas ta noore poisist armukese ellu ärataks, mida Andreas ka eriliste raskusteta teeb. Samamoodi on Uues Testamendis lugu Rooma sõdurist, kes palub Jeesusel ellu äratada tema poisist armukest. … See annab tõestust, et Jeesusel polnud homoseksuaalsete suhete vastu midagi, sest ta äratas roomlase armukese uuesti ellu,» räägib Latõnina intervjuus ajaloolase haridusega Taavi Minnikule.

Latõnina teab lisada sedagi, et Püha Augustinusest sai kohutav homofoob ja homode jälitaja pärast seda, kui ta noor homoarmuke ära suri.