Sotsiaalministeerium jätkab oma «strateegiliste partnerite» ehk feministlikku ja LGBT+ ideoloogiat viljelevate ühingute rahastamist omaenda valitsemisalas. Minister Tanel Kiige sõnul tehti vastav otsus selleks, et organisatsioonidele oleks tagatud järjepidev rahastamine.

Kiik lisas, et võrdõiguslikkus on Eestis väga oluline ja selle eitamine on iganenud.

ERRi teatel rahastatakse kokku 13 erinevat võrdõigusega seotud MTÜ-d.

Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa (EKRE) arvates tuleks aga ebaseaduslikult makstud summad tagasi nõuda ja kasutada neid seaduses ette nähtud eesmärkide täitmiseks.

«Mitte kellelgi ei saa olla vähimaidki «õigustatud ootusi» ebaseadusliku rahastuse jätkumise üle. Hasartmängumaksu laekumiste kasutamine on fikseeritud seadusega, kus on ühemõtteliselt loetletud, milleks ja mis eesmärgil seda raha tohib kasutada. Mingit seksuaalvähemuste organisatsioonidele toetuste ja neile propagandatöö tegemiseks raha andmise võimalusi ei ole selles ette nähtud,» kirjutas Põlluaas Facebookis.

«Sääraste väljamaksete ebaseaduslikkust, mis algas juba Reformierakonna ja sotside võimuliidu ajal, näitas ka Riigikontroll oma auditis, mida minister Kiik aga paraku eirab ja millest ta ka täielikult vaikib. Tegemist ei ole mitte seaduse erinevate tõlgendustega ega tõlgenduste muutumisega ajas, nagu Kiik väidab, vaid otsese ja küünilise seaduserikkumisega Sotsiaalministeeriumi ja ministri enda poolt. See tuleb ära lõpetada!»

«Väljamakseid teostava Riigi Tugiteenuste Keskuselt hasartmängurahade väljamaksmise õiguse endale nõudmine jätkamaks ebaseaduslikku tegevust, on küüniline ja kriminaalne. Ebaseaduslikult väljamakstud summad tuleb hoopiski viimase sendini tagasi nõuda ja kasutada neid seaduses ette nähtud eesmärkide täitmiseks. Seadused on täitmiseks, mitte nende eiramiseks ega rikkumiseks. Seaduserikkumine on karistatav, eriti kui seda tehakse sihilikult ja teadlikult.»