Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja piiskop Tiit Salumäe allkirjastasid juuni lõpus riigi ja kiriku kokkuleppe, mis käsitleb koostööd kultuuripärandi säilitamisel.

Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule kuulub ligi 45% riigi kaitse all olevatest kunstimälestistest (ca 6500 eset) ning üle 60% kaitse all olevatest pühakodadest (157). Lisaks on mälestised väga paljud pastoraadid, kabelid, kirikuaiad ja kalmistud jne.

Muinsuskaitseameti ja kiriku vaheline koostöö hõlmab kokkleppe kohaselt infovahetust, koolitusi jms, kuid muu hulgas on esile tõstetud ka EELK kultuuriväärtuste komisjoni rolli:

«Juhul kui kogudused kavandavad kaasaegseid lisandusi olemasolevale materjalile, pöördutakse esmalt heakskiidu saamiseks EELK kultuuriväärtuste komisjoni poole ja seejärel ameti poole. Kui EELK kultuuriväärtuste komisjoni heakskiidu infot pole ametile esitatud taotlusele lisatud, siis pöördub amet vastava päringuga EELK komisjoni poole.»

Koostöökokkulepe on leitav siit.