Teoloogiadoktor ja luterlik vaimulik Johann-Christian Põder kirjutab Postimehes, et luterliku eetika vaatenurgast on mõistetav seisukoht, et samasooliste inimeste «abielu» seadustamine tugevdab abielu institutsiooni, mistõttu põhiseaduse muutmine, nagu seda soovivad konservatiivid, tähendaks tegelikult abielu piiramist ja pärssimist.

Niisamuti ei ole Põderi sõnul homoseksuaalsuse patuks pidamine enam kooskõlas luterliku eetikaga.

«Viimaks on süvenenud mõistmine, et luterlik eetika ei lähtu seisukohast, nagu saaks eetilisi – ja seega ka seksuaaleetilisi – küsimusi lahendada ühe või teise piiblis leiduva lausega. Oluline on näha nende lausete ajaloolist konteksti ja tingitust. Ka ei ole pühakiri eetika retseptiraamat, vaid tunnistus jumaliku väe päästvast, armastust täis kohalolust maailmas,» selgitab Põder tänapäevast luterlikku arusaama.

Tasulist artiklit saab lugeda siin.